КЗК иска промени в нормативната уредба за топлоснабдяването
12.02.2018 | 18:00
econ.bg
КЗК иска промени в нормативната уредба за топлоснабдяването
Една от целите на предложението е защита на интересите на битовите и стопанските потребители на топлинна енергия

Комисията за защита на конкуренцията препоръча на компетентните органи – Народното събрание и министъра на енергетиката, да изменят или да отменят разпоредби в Закона за енергетиката и Наредбата за топлоснабдяването. Това е третото решение на КЗК от 2010 г. до момента, в което се отправят препоръки за изменение на нормативната уредба по топлоснабдяването и дяловото разпределение на топлинна енергия. Целта е засилване на конкуренцията на съответните пазари и предотвратяване на възможни злоупотреби с господстващо положение или съгласувани практики от страна на топлофикационните дружества и фирмите за топлинно счетоводство.

Препоръките на КЗК засягат два основни проблема – насърчаване на конкуренцията на пазара на производство, пренос и доставка на топлинна енергия и на пазара на дялово разпределение на топлинна енергия, както и защита на интересите на битовите и стопанските потребители на топлинна енергия.

Част от отправените от Комисията предложения за изменение на нормативната уредба предвиждат: да се подобри точността при разпределянето на доставената в сградата топлинна енергия между отделните елементи – за топла вода, за сградна инсталация и за отопление на отделните имоти. Идеята е да се премине от сегашната изчислителна система към измервателна система чрез контролни уреди (топломери), монтирани в абонатната станция. Закупуването и монтирането на тези топломери следва да бъде извършено в разумен срок и да е за сметка на съответното топлофикационното дружество. Сред другите предложения е да бъде отменена забраната за физическо отделяне на отоплителни тела от сградната инсталация при въведена система за дялово разпределение.

Препоръчва се и да бъде въведена изрична забрана за начисляване на лихви за забава на плащане, определено въз основа на прогнозни месечни сметки за топлинна енергия - при избрано от клиентите плащане на 11 равни месечни вноски и 1 изравнителна или при плащане по прогнозни изчислителни месечни сметки и 1 годишна изравнителна.

КЗК иска още да бъде създадена законова възможност и наемателите-физически лица да могат да бъдат клиенти на топлофикационното дружество със съгласието на наемодателя-собственик на имота, както и изискване за поемане на солидарна отговорност от наемодател като условие за сключване на договор за продажба на топлинна енергия между топлофикационното предприятие и наемател не следва да се въвежда.

Според регулатора трябва да бъдат преценени отново възможностите за регламентиране и на други методи за разпределение на топлинната енергия в сгради-етажна собственост, освен възприетата система на дялово разпределение.

Друго предложение предвижда да бъде отменено изискването уредите за дялово разпределение в една сграда-етажна собственост да се доставени от един и същ търговец.

Сред останалите искания са: да бъде отменена разпоредбата, според която дружествата за топлинно счетоводство са подизпълнители на топлофикационните дружества и нямат преки договорни отношения с гражданите като потребители на техните услуги; идентифициране на най-ефективните мерки или комплекс от мерки за санкциониране неправомерното ползване на топлинна енергия; повишаване на ефективността на институционалната рамка, уреждаща защитата правата на потребителите в сектор Топлоснабдяване.

Водещи
Всички материали
Най-четени
Aкценти