Българите увеличават разходите си за развлечения, пътувания и комуникации
15.11.2018 | 15:00
econ.bg
Българите увеличават разходите си за развлечения, пътувания и комуникации
Разходите на домакинствата растат по-бързо от доходите, а в абсолютни суми харченето е било по-голямо по всички пера, се вижда от данните

През третото тримесечие българските семейства са отделяли по-голям дял от бюджетите си за пътувания и телефонни разговори, както и за културни прояви и развлечения спрямо същия период на миналата година. Значително се увеличава разходът по тези пера и в парично изражение - съответно с близо 15 и 20 на сто. Това сочат данните на Националния статистически институт за домакинските бюджети.

В общия бюджет се свива делът на разходите за поддръжка на жилището и сметките за ток, парно и вода, по-малък дял от парите са отивали и за алкохол и цигари.

Разходите на домакинствата растат по-бързо от доходите, а в абсолютни суми харченето е било по-голямо по всички пера, се вижда от данните.

Сумите, които средно човек е отделял за задоволяване на потребностите си между юли и септември се увеличават:

- За храна и напитки през 2017 г. са били похарчени 416 лв., а година по-късно - 457 лв. (+ 9.8%).

- Увеличението на парите, дадени за алкохол и цигари е с 4.4% - от 58 на 60 лв.

- За вода, електроенергия, отопление, обзавеждане и поддържане на дома сумите нарастват от 245 на 250 лв. (с 1.9%).

- Разходите за здравеопазване се увеличават от 66 на 73 лв. (с 10.2%).

- За транспорт и съобщения на човек се падат средно 178 лв. при 155 лв. преди година (+14.6%).

- За свободно време, културен отдих и образование са отделени 104 лв. при 87 лв. през третото тримесечие на 2017 г. (+ 19.8%).

- Внесените данъци и социални осигуровки нарастват от 165 на 187 лв. (с 13.3%).

Средният доход на член на домакинство е 1541 лв. общо за трите месеца, а увеличението за година е със 7.7% Общият разход на човек е 1 518 лв. и се увеличава с 9.8%.

В структурата на доходите с най-висок относителен дял е работна заплата (55.2%), следван от доходите от пенсии (27.3%) и от самостоятелна заетост (7.7%). Спрямо третото тримесечие на 2017 г. относителният дял на дохода от работна заплата се увеличава с 0.8 процентни пункта, а този от пенсии - с 1.4 процентни пункта. Делът на дохода от самостоятелна заетост остава без промяна, информира НСИ.

link kisalt, link kisalt ve para kazan, short and earn money, Link kisaltma sitesi, short link, script indir, warez forum, shell indir, logsuz shell
Водещи
Всички материали
Най-четени
Aкценти