Икономиката е нараснала с 3.6% през 2017 г., сочат предварителните данни
07.03.2018 | 11:50
econ.bg
Икономиката е нараснала с 3.6% през 2017 г., сочат предварителните данни
Секторът на услугите създава 67.4% от брутната добавена стойност в икономиката през 2017 г.

Брутният вътрешен продукт (БВП) на България през 2017 г., получен като сума от тримесечни данни, нараства в реално изражение с 3.6% спрямо 2016 година. Това показват предварителните годишни данни на Националния статистически институт.

За 2017 г. БВП достига номинален стойностен обем от 98.6 млрд. лв. На човек от населението се падат 13 884 лв. от обема на показателя или 7 099 евро.

Брутната добавена стойност възлиза на 85 млрд. лева. Реалният стойностен обем на показателя е с 3.7% по-висок в сравнение с този, достигнат през 2016 година.

Индустриалният сектор създава 28.3% от добавената стойност на икономиката, което запазва дела му в сравнение с 2016 година. Секторът на услугите създава 67.4%, а аграрният сектор - 4.3% от добавената стойност, при съответно 67 и 4.7% през 2016 година.

Институтът леко занижава и предишните си оценки за предишното тримесечие като за периода се отчита ръст на икономиката от 3.5%.

Водещи
Всички материали
Най-четени
Aкценти