"Градус" АД прави борсовия си дебют днес
18.06.2018 | 09:30
econ.bg
"Градус" АД прави борсовия си дебют днес
Компанията "Градус", която е една от най-разпознаваемите марки в българския хранително-вкусов сектор, има общо 221 000 000 акции с номинал 1 лев

Производителят на птиче месо "Градус" дебютира на днес Българската фондова борса (БФБ) и се очаква IPO-то да е сред най-големите в новата история на българския капиталов пазар. При пълен успех на емисията компанията ще се нареди сред най-големите дружества, търгувани на БФБ, по пазарна капитализация.

Компанията "Градус", която е една от най-разпознаваемите марки в българския хранително-вкусов сектор, има общо 221 000 000 акции с номинал 1 лев. На БФБ ще бъдат предложени 27 777 778 броя нови и още толкова съществуващи, или общо 55 555 556 акции. Обявеният ценови диапазон е 1.80 - 2.35 лева на акция.

За първи път предлагането ще бъде осъществено чрез IPO аукцион на Xetra. Ще могат да се подават 2 вида поръчки - лимитирани и пазарни.

При наличие на засилен интерес и по преценка на водещия мениджър, могат да бъдат предложени допълнително 6 638 888 съществуващи акции, като при реализиране на цялата емисия свободнотъргуемите книжа на "Градус" ще достигнат 25% от капитала на дружеството. IPO-то ще се счита за успешно, ако бъдат записани не по-малко от общо 36 111 112 акции, от които 18 055 556 съществуващи и 18 055 556 нови.

Основните акционери в "Градус" АД - Иван Ангелов и Лука Ангелов, притежаващи по 50% от дружеството, няма да предлагат допълнителни акции на инвеститорите на БФБ в следващите 12 месеца.

Всички големи инвестиционни посредници у нас вече дадоха насоки на своите клиенти за участие в аукциона. 

Евро-Финанс АД препоръчва по време на Call фазата да се въвеждат поръчки за покупка през системата за търговия EFOCS - на място в офис на посредника или по телефона. Ако бъде въведена лимитирана поръчка за покупка на цена извън предварително определения ценови диапазон, то тя няма да бъде зачетена като валидна. Всеки участник вижда само своите поръчки и има възможност да редактира параметрите им по време на Call фазата. Одобрените поръчки за деня се удовлетворяват на една и съща цена.

За участие в аукциона чрез "Карол" е нужно клиентът да има подписан договор с инвестиционния посредник. Поръчките за участие могат да се подават и през платформите за онлайн търговия. Изисква се и захранена брокерска сметка със стойността на подадената заявка.

ЕЛАНА Трейдинг приема поръчки за участие в IPO-то на "Градус" от 12 юли и през платформата си ELANA BG Trader. Борсовият код на емисията на "Градус" е GR6T. Поръчките следва да се подават с валидност 18 юни 2018 г. След подаването им, те се визуализират в платформата със статус „Очакваща потвърждение" и ще останат така до 18 юни 2018 г. Брокерите на ЕЛАНА Трейдинг ще потвърдят поръчките в деня на IPO-то. Ако желаете да отмените подадена поръчка, която е със статус „Очакваща потвърждение", трябва да се свържете с брокерите на ЕЛАНА Трейдинг.

Поръчки с по-кратка валидност от 18 юни 2018 г., както и поръчки „продава" ще бъдат анулирани.

Паричните средства за пласиране на поръчки за участие в IPO аукциона ще бъдат блокирани в сметките, като при подаване на пазарни поръчки ще се блокира кеш, изчислен при цена 2,35 лв., колкото е максималната цена на предлагането и индикативна референтна цена за първия аукционен ден.

Съгласно оповестена от БФБ-София информация, поръчките се въвеждат съобразно ликвиден диапазон „LB2" от приложението на Делегиран регламент (ЕС) 2017/588 на Комисията от 14 юли 2016 г., което означава, че:

- Поръчки в диапазона 1,80 - 2,00 лв. могат да се подават със стъпка на котиране 0,005 лв. (1,80 , 1,805, 1,81, 1,815 и т.н. до 2.00 лв.);

- Поръчки в диапазона 2,00 - 2,35 лв. могат да се подават със стъпка на котиране 0,01 лв. (2,00, 2,01, 2,02, 2,03 и т.н. до 2.35 лв.).

Прогнозите са при успешното листване на борсата "Градус" ще стане една от най-големите публични компании с пазарна капитализация между 430 млн. лв. и 585 млн. лв.

Съотношение цена/печалба 12.79 - 16.70 - сравнение със същия показател на развитите пазари: средните стойности на коефициента цена/печалба за развитите пазари са около 20 - т.е. цената на "Градус" сега е по-ниска от средната на акциите на развитите пазари

Дъщерните дружества на "Градус" ще плащат около 60% от печалбите си, а холдингът ще разпределя 90% от получените средства като годишен дивидент за акционерите.

Планираната минимална дивидентна доходност е 5%, което надхвърля два пъти средното за българските компании.

Водещи
Всички материали
Най-четени
Aкценти