Депутатите обсъждат промени в Закона за устройство на територията
13.12.2018 | 09:00
econ.bg
Депутатите обсъждат промени в Закона за устройство на територията
Народното събрание ще започне работа с обсъждането на първо четене на промените в Закона за устройство на територията. С тях се предвижда срокът, в който ще може да се строи в неурегулирани територии, да бъде удължен с още 2 години до 2021 г.

Народното събрание ще започне работа с обсъждането на първо четене на промените в Закона за устройство на територията. С тях се предвижда срокът, в който ще може да се строи в неурегулирани територии,  да бъде удължен с още 2 години до 2021 г. 

Депутатите ще разискват и окончателните промени в Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз, с които се уточнява прилагането на новата обща схема за предоставяне на плодове, зеленчуци и млечни продукти в детските градини и училищата. С промените в закона се прецизират разпоредбите, които уреждат системата за контрол за съответствие на пресните плодове и зеленчуци с приложимите пазарни стандарти. Предвидено е участието в схемата да се съпътства от прилагането на образователни мерки.

С промените в Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти са заложени и редица изменения, свързани с биологичното производство на земеделски и хранителни продукти. Министърът на земеделието, храните и горите ще определя с наредба условията и реда за търговията от разстояние с биологични продукти, етикетирането и контрола на продуктите от заведенията за обществено хранене, както и изискванията по отношение на контролиращите лица. При установени нарушения ще се налагат административни и наказателни санкции.

С промените в Закона се допуска използването на незадължителния термин за качество „планински продукт“. Предвижда се условията и редът за неговото използване, както и  контролът върху неговата употреба да бъдат определени в отделна наредба.

 

Водещи
Всички материали
Най-четени
Aкценти