КЗК отказа на най-богатия чех да купи "Нова телевизия"
19.07.2018 | 15:00
econ.bg
КЗК отказа на най-богатия чех да купи "Нова телевизия"

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) забрани придобиването на контрол от страна на ППФ ТМТ Бидко 2 Б.В., Нидерландия върху дейността на "Нова Броудкастинг Груп" АД, и непряко върху нейните дъщерни дружества "Нет Инфо" АД и "Агенция Ева" ООД, се казва в съобщение на антимонополния регулатор. Кандидат купувач на медиите е най-богатия бизнесмен в Чехия – Петр Келнер.

При анализа си комисията е отчела водещите позиции на придобиваното предприятие в областта на медийните услуги, което повдига у нея опасения за ефекта от сделката върху конкурентната среда на този пазар, както и за хоризонтално припокриване на дейностите на участниците в концентрацията на пазара на онлайн търговия.

КЗК е установила, че придобиваната група разполага със значителен финансов и организационен ресурс, възможност за реализиране на икономии от мащаба и обхвата, и утвърден имидж.

Според антимонополната комисия значителният брой средства за масова информация, с които ще разполага обединената група, ще й даде съществено предимство пред останалите участници, предоставящи медийни услуги. Този извод се прави, въпреки че кандидат-купувачът няма свои дружества в тази сфера в България и в този смисъл няма как пазарният му дял да се увеличи от сегашното положение.

По този начин, участниците в концентрацията биха имали стимул и реална възможност да променят своята търговска политика под различни форми, изразяващи се в ограничаване на достъпа, повишаване на цените или промяна в условията по сключените договори, се казва в съобщението на регулатора. Като се има предвид това, както и значителният опит на придобиващото дружество и неговите инвестиционни намерения, се създават предпоставки сделката да доведе до установяване или засилване на господстващо положение, което значително би възпрепятствало конкуренцията на съответните пазари, е мнението на КЗК.

Такова поведение би ограничило и нарушило не само конкуренцията на пазара, но и интересите на крайните потребители заради обществената значимост на медиите, е становището на антимонополната комисия.

Същата компания, собственост на Петр Келнер, иска да придобие и мобилния оператор "Теленор". Тази сделка обаче не подлежи на обсъждане от Комисията за защита на конкуренцията, а от Европейската комисия, тъй като включва поделения на норвежкия телеком и в други страни членки.

Водещи
Всички материали
Най-четени
Aкценти