Над половината от първите получатели на втора пенсия ще вземат до 30 лв.
11.04.2018 | 14:40
econ.bg
Над половината от първите получатели на втора пенсия ще вземат до 30 лв.
Едва 20% от първите пенсионери ще могат да разчитат на втора пенсия в размер между 50 и 100 лв., което представлява между 25% и 50% от настоящия размер на минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст

Над половината от бъдещите пенсионери, които ще имат право на втора пенсия, ще получават под 30 лв. от частния пенсионен фонд, в който са осигурени, а други 15 на сто ще получават между 30 и 50 лв. Това сочат разчети на Министерството на финансите, заложени в проект за Концепция за регламентиране на фазата на изплащане от Допълнителното задължително пенсионно осигуряване, публикувана за обществено обсъждане.

Според законодателството първите пенсионери с право на втора пенсия ще се появят в края на 2021 г., когато част от родените през 1960 г. жени ще навършат определената в Кодекса за социално осигуряване пенсионна възраст. По-значителен приток на пенсионери с право на втора пенсия се очаква след 2024 г., когато и родените през 1960 г. мъже ще навършат законоустановената пенсионна възраст.

Причина за толкова ниските стойности е фактът, че 70% от родените между 1 януари 1960 г. и 1 януари 1965 г. (първите пет години, за които се прилага осигуряването във втория стълб) са плащали осигурителни вноски върху доходи под средния осигурителен доход за страната. Голяма част от тях имат и неритмични постъпления на вноските в универсален пенсионен фонд (УПФ), а за някои лица дори липсват такива. Средната спестена за всеки от тях сума е едва 3637.38 лв. от 2002 г. досега.

Едва 20% от първите пенсионери ще могат да разчитат на втора пенсия в размер между 50 и 100 лв., което представлява между 25% и 50% от настоящия размер на минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст. Това са осигурени лица, които към края на 2017 г. имат натрупвания в индивидуалните си партиди между 4600 лв. и 10 000 лв.

Само всеки десети от пенсиониращите се в първите години ще може да разчита на пожизнена пенсия от УПФ с размер по-висок от 100 лв. (или между 50% и 150% от настоящия размер на минималната пенсия).

Отделно от това частта от пенсията, изплащана от Националния осигурителен институт (НОИ) за осигурените във втория стълб ще бъде намалена с между 18% и 21%, ако излизат в пенсия в годините 2021 - 2037. Причината е, че за разлика от осигурените само в НОИ (държавното обществено осигуряване), те са превеждали част от вноската си в УПФ.

В документа се напомня, че сегашното законодателство е в противоречие с принципите на допълнителното пенсионно осигуряване, защото допуска едновременно втората пенсия да се изплаща пожизнено и да се наследява. За да избегне това, министерството предлага за хората, които искат да получават втора пенсия пожизнено, индивидуалната им партида да се закрива с пенсионирането, а парите да влизат в общ пул без право на наследяване.

Друг вариант дава възможност на наследниците да имат право да наследят остатъка. Това ще става, ако пенсионерът предпочете пожизнена пенсия с гарантиран срок на изплащане (5, 10, 15 години) и почине преди изтичането му. Ако преживее този период обаче, наследниците няма да получават нищо.

Министерството предлага също така да се въведе "праг на същественост" за минималния размер на месечната пожизнена пенсия, изплащана от УПФ, който да е 20% от минималния размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст от общественото осигуряване. За тези, чиито спестявания в УПФ са по-малки от този праг, се дава възможност за избор на какъв период да го получават така, че общата сума да не е под 20% от минималния осигурителен доход.

Водещи
Всички материали
Най-четени
Aкценти