Само компании, които пазят търговските си тайни, могат да съдят крадеца им
06.02.2019 | 14:40
econ.bg
Само компании, които пазят търговските си тайни, могат да съдят крадеца им
Законът, чийто вносител е Министерският съвет, е изцяло нов и въвежда в българското законодателство принципите на Стратегия за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж "Европа 2020" и европейска директива по темата

Само компании, които полагат усилия да опазят търговските си тайни, ще могат да претендират пред съда за обезщетение, ако някой все пак им ги открадне. Това следва от приетия в Народното събрание днес на първо четене Закон за защита на търговската информация.

Законът, чийто вносител е Министерският съвет, е изцяло нов и въвежда в българското законодателство принципите на Стратегия за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж "Европа 2020" и европейска директива по темата.

Поучвания, направени в рамките на Европейския съюз, показват, че и големите, и малките предприятия ценят търговските тайни също толкова, колкото и патентите и търговските марки и други форми на права върху интелектуалната собственост, които са уредени в други закони. Компаниите използват поверителността, за да управляват конкурентоспособността си, която се увеличава чрез научни открития, технологични знания, информация за клиенти и доставчици, бизнес планове, пазарни проучвания и стратегии, се казва в мотивите към законопроекта. Търговските тайни позволяват на техните създатели и на новаторите да извлекат печалба от своя труд, поради което са особено важни за конкурентоспособността в стопанската дейност, както и за научноизследователската и развойната дейност и свързаните с тях постижения, се казва в мотивите към законопроекта. Търговските тайни са една от най-често използваните от предприятията форми на защита на интелектуални продукти и иновационно ноу-хау, но в същото време в съществуващата правна рамка на ЕС, както и в България, са най-слабо защитените от незаконно придобиване, използване или разкриване, допълва правителството.

С приетите по принцип от депутатите текстове, за да бъде търговска тайна, дадена информация едновременно трябва да не е леснодостъпна, да има търговска стойност и да са предприемани мерки за нейното опазване.

Ако търговска тайна бъде открадната, законният й притежател ще може да поиска от съда да му присъди обезщетение за претърпените вреди, да забрани използването или разкриването й и да нареди унищожаване на стоките, произведени благодарение на кражбата. Съдът определя размера на обезщетението според вредите и пропуснатите ползи, печалбите на нарушителя и нанесените от него неимуществени вреди, се казва в законопроекта.

Предвижда се правото на иск на притежателя на търговска тайна да изтича 5 години от извършване на кражбата.

Водещи
Всички материали
Най-четени
Aкценти