230 клъстера действат у нас
18.09.2013 | 16:05
230 клъстера действат у нас
От бранша алармират за нередности при процедура за подкрепа на клъстерите

В България има регистрирани над 230 клъстера, от които над 130 са участвали във втората сесия на процедурата BG161PO003-2.4.02 „Подкрепа за развитието на клъстерите в България”.

От Асоциацията на бизнес клъстерите обръщат внимание върху някои проблеми, свързани с публикуваните списъци с одобрените и резервни предложения, които се предлагат за финансиране по процедурата.

В публикуваните списъци на одобрени проекти има само няколко високотехнологични клъстери, работещи в приоритетни за България направления, считат от АБК. Част от класираните проекти на клъстери, а и самите клъстери, не кореспондират с определената област на въздействие по процедурата "Насърчаване на бизнес кооперирането и клъстерите", целяща повишаване на конкурентоспособността на българската икономика.

Над 80% от класираните за финансиране клъстери са с дата на регистрация март-април 2013, непосредствено преди затварянето на втора сесия по програмата. Това поражда въпроса как оценителите са могли да определят "Управленски капацитет – устойчивост, стратегия и визия" на тези клъстери, смятат от асоциацията. Какви са другите нередности, според АБК:

  • Определени за финансиране са клъстери в области като спорт, финанси, консултации и др., които нямат нищо общо с приоритетите на програмата;
  • болшинството клъстери, регистрирани по Търговския закон, са с изискуемия минимален брой членове – 7 и освен фирми не включват научни или неправителствени организации или местни структури, което не е характерно за клъстерните структури;
  • има случаи на класирани за финансиране на "фамилни клъстери" и такива на взаимосвързани лица, участващи в повече от един клъстер;
  • има класиран клъстер, който в момента не е действащ;

Според асоциацията икономическото министерство трябва да въведе система за акредитация на клъстерите в България, както и да се променят условията и изискванията за обявяване на подобни процедури по ОП "Конкурентоспособност", като се потърси взаимодействие с компетентните неправителствени организации и бизнеса, за да се гарантира успешно участие в новата програмна схема на ЕС 2014-2020 г.

Водещи
Всички материали
Най-четени
Aкценти