България в международните класации
09.07.2009 | 19:16
България в международните класации
70 мерки за повишаване на благосъстоянието. Обзор на ИПИ

Всяко правителство е различно от предходните - по времето, в което управлява, по склонността си да прави трудни реформи, по капацитета на екипа си. Тези особености на управляващите са част от факторите, от които зависи в голяма степен какви ще са доходите ни, как ще се развива бизнесът, какви ще са пенсиите в България, ще има ли чуждестранни инвестиции у нас. Има политики, които са доказали, че водят до увеличаване на стимулите на гражданите и фирмите да рискуват, да бъдат предприемчиви и да зависят от себе си. Тези политики са прилагани по света от много правителства и са били причина за просперитет и повишаване на жизнения стандарт.

Анализът на Института за пазарна икономика (ИПИ), представен на 9 юли 2009 г., показва, че има много области, които се нуждаят от вниманието на управляващите, обществото и политиците в България. Изследването „България в международните класации" представя преглед на най-добрите реформи по света.

Разгледани са 10 международни индекса, които изследват икономическата свобода,
конкурентоспособността, нивото на човешкото развитие, средата за правене на бизнес, качеството на образованието, бюджетната прозрачност, нивото на защита на правото на собственост, възприятията на корупцията и електронното правителство.

Ето и някои зависимости, които са изключително важни:

 • Ефективно защитените права на собственост водят до високи доходи
 • Високата икономическа свобода води до по-ниска безработица и повече просперитет
 • Прозрачният държавен бюджет означава по-ефективна държавна политика
 • Добрите условия за правене на бизнес водят до по-висок икономически растеж
 • Качественото образование води до по-висока производителност на труда и по-дълга
  продължителност на живота
 • Високата конкурентоспособност на една страна води до повече инвестиции, по-ниска
  безработица и високи доходи
 • Развитото електронно правителство води до по-малка корупция, ниски разходи на гражданите и бизнеса за работа с администрацията, повече прозрачност и ефективност.

Къде е България?

Най-нисък резултат България получава за качество на образованието (последно място в ЕС по математика, предпоследно място по четене), за нивото на корупция (противно на очакванията присъединяването към ЕС влияе негативно на нивата на корупция) и конкурентоспособност на икономиката (ниска ефективност на институциите и лоша инфраструктура). Това са сред основните причини да изоставаме значително по нива на доходи в ЕС и ефективност на държавното управление.

България в международните индекси

bylgariia_v_indeksite_677

Доброто класиране на България е в резултат на намалението на преките данъци, валутния борд, реформата на търговската регистрация, по-свободната търговия след влизането в ЕС и общата макроикономическа стабилност в последните години.

Какво да се прави?

На базата на прегледа на 10-те международни индекси сме формулирали 70 препоръки, които доказано са имали положителен ефект върху икономиката. Те ще изкачат България на челните позиции в класациите, ще доведат до увеличаване на благосъстоянието и просперитета, и ще помогнат на страната да премине по-безболезнено през кризата.

Прилагайки препоръките, всяко правителство може да е сигурно, че дава възможност на бизнеса да се развива, на гражданите - да имат свободен избор, а на управляващите - да провеждат благоразумна политика.

Сред най-важните препоръки са:

 1. намаляване на осигуровките,
 2. увеличаване на капиталовия елемент на пенсионната система - минимум 10% от брутната заплата (при сегашни 5% за 3-та категория труд) да отиват в частни пенсионни фондове,
 3. премахване на монопола на НЗОК и частни конкуриращи се здравни каси,
 4. премахване на ограниченията пред практикуването на свободните професии,
 5. публикуване на редовна, изчерпателна и достъпна информация за работата на всички административни структури,
 6. строго съблюдаване на правомощията на управляващите и държавните чиновници,
 7. намаление на административните структури и наетите в администрацията,
 8. автономия на училищата за управление на бюджета и избор на учебниците и съдържанието на учебните предмети, определяне на заплатите, назначаване и уволняване на учителите,
 9. намаление на размера на правителството чрез по-голяма ефективност на държавните разходи и намаляване на размера им като дял от БВП,
 10. влизане в еврозоната,
 11. либерализация на цените,
 12. премахване на държавните субсидии,
 13. приватизация на оставащите държавни активи и много други.

 

Пълния текст на обзора на ИПИ, както и презентация по темата, ще откриете в прикачените файлове.

Новина от пресконференцията, на която беше представен обзорът на ИПИ, може да прочетете тук.


 

Водещи
Всички материали
Най-четени
Aкценти