Икономическата ситуация в страната започна все по-видимо да се подобрява
10.08.2017 | 16:40
econ.bg
Икономическата ситуация в страната започна все по-видимо да се подобрява
Положителни процеси в икономиката протичат през последните 3 години, а през последните 12 месеца са все по-видими дори за неспециалистите

Икономическата ситуация в страната започна все по видимо да се подобрява. Това се посочва в анализ на Първа инвестиционна банка. Положителни процеси в икономиката протичат през последните 3 години, а през последните 12 месеца са все по-видими дори за неспециалистите. 

През цялото това време българските банки активно работят, за да осигурят финансиране на бизнеса и да му предложат адекватни продукти и услуги, които да спомогнат за неговото развитие без проблеми. Ето защо при разработването на своите продукти насочени към бизнеса за банките водеща цел е те да бъдат с максимално гъвкави условия, които да бъдат лесно адаптирани, независимо от икономическия цикъл, в който се намираме.

През последните няколко години земеделието в България се характеризира с положителна тенденция на развитие, ето защо Първа инвестиционна банка разработи специален кредитен продукт - „Кредит за земеделски производители", който да отговаря на техните нужди. Той е обвързан с размера на очакваната субсидия, която трябва да получи производителят като финансирането е до 100% от нея, а впоследствие самата субсидия служи за погасяване на кредита. Лихвените условия по този кредит са в размер на 3,99% на година.

Справка в сайта на банката показва, че още през 2016 г. е подобрила своите лихвени условия по предлагания микрокредит за оборотни средства. Към момента той може да бъде използван с годишна лихва от 4,5%. Гъвкавите условия на продукта предоставят възможност за частично обезпечаване на кредита, като се ползва гаранция от "Национален гаранционен фонд" ЕАД.

Fibank предоставя и друг продукт - Микроовърдрафт, който е предназначен за производители, търговци и хора със свободни професии, които активно използват разплащателната си сметка.

Съществуват и така наречените хибридни продукти, които представляват депозит плюс инвестиция. Може да се каже обаче, че на този етап хибридните спестовни продукти изживяха своя звезден миг сред бизнеса в страната, когато той предприемаше предпазливи действия и търсеше сигурна доходност за своите средства. Последните макроикономически данни показват, че икономическата среда се подобрява не само в страната, но и на международните пазари, което е добра новина. През периода януари - май 2017 г. износът на България за трети страни се увеличава с 26% спрямо същия период на 2016 г., а този към страни членки на ЕС нараства за същия период с 8,6%. 

Оборотът в търговията на дребно нараства през май с 6,2% на годишна база. За първото тримесечие на годината БВП нараства с 3,5% на годишна база. Коефициентът на заетост на работната сила също се повишава. На фона на тези данни е разбираемо бизнесът да не трупа свободен паричен ресурс, а да го използва за реализация на инвестиции в нови производствени мощности. На годишна база в края на първото тримесечие корпоративните кредити в страната са се увеличили с 2,1%. На фона на тези цифри, има очаквания на експерти ръстът да се запази и дори увеличи към края на годината.

Водещи
Всички материали
Най-четени
Aкценти