Нарастването на вноса - индикатор за растеж на търсенето в страната
11.01.2013 | 10:54
Нарастването на вноса - индикатор за растеж на търсенето в страната
Сградното строителство се увеличава за първи път от 2008 г. насам, се казва в анализ на "Райфайзенбанк"

Нарастването на вноса предполага растеж на вътрешното търсене и през последното тримесечие на 2012 г. Това е един от изводите в месечния анализ на "Райфайзенбанк България" ЕАД*, изготвен на база последните налични макроикономически данни.

Макроикономистите на банката отбелязват продължаващия втори пореден месец спад на индустриалното производство (-1.5% през октомври), дължащ се на спада на производството и разпределението на електрическа и топлинна енергия, и газ. Същевременно, в преработващата промишленост, която има водеща роля в индустриалния сектор, е отчетен растеж с 1.1% на годишна база.

Анализът отчита, че за първи път от края на 2008 г. нараства сградното строителство, на фона на продължаващото възстановяване на строителната продукция като цяло.

Подобно на предходните месеци, реалният обем на вътрешната търговия показва спад и през октомври. Въпреки това, вносът нарасна сравнително динамично (8.7% на годишна база), значително изпреварвайки този на износа (2.8%). Динамиката на вноса е индикатор за продължаващо нарастване на потреблението и най-вече на инвестициите. 

За януари-октомври се наблюдава нарастване на нетните преки чуждестранни инвестиции (ПЧИ) и значително подобрение по статията други инвестиции спрямо същия период на 2011 г.

В анализа отбелязват очаквано сезонно влошаване на текущата сметка през октомври 2012 г. С натрупване от началото на годината стойността също премина на отрицателна територия: -31.6 млн. евро, се казва още в анализа на банката.

Очертава се развитие, подобно на това от третото тримесечие, когато влошаването на външнотърговското салдо се дължеше изцяло на ръста на вноса на инвестиционни стоки, поради възстановяване на инвестиционната дейност в страната През третото тримесечие на миналата година търговското салдо се сви с 203.5 млн. евро спрямо същия период на 2011 г.

Според анализаторите отчетената през ноември дефлация от 0.1% е резултат от по-голямото от очакваното поевтиняване при храните. Същевременно натрупаната инфлация достигна 3.8%.

В анализа са отбелязани също продължаващите умерено нарастване на кредитите за нефинансовите предприятия и спад при кредитите  за домакинствата през ноември, както и възстановяването на депозитния растеж след временните колебания при спестителите през октомври.

"Устойчивото нарастване на вноса е сигурна индикация за продължаващо нарастване на вътрешното търсене и през последното тримесечие на 2012 г.”, коментира главният икономист на Райфайзенбанк Калоян Ганев.

"В същото време се сбъдват и очакванията ни за слаб растеж на износа, при което положителната динамика на потреблението и инвестициите се оказват незаменим фактор, компенсиращ негативните влияния на външната среда. Тези влияния обаче със сигурност няма да позволят осезаемо ускоряване на растежа на българската икономика и през 2013 г.”, допълни Ганев.

*Пълния анализ може да видите в прикачения документ.

Още по темата
Водещи
Всички материали
Най-четени
Aкценти