Падат цените на някои от основните храни
17.11.2012 | 15:28
Падат цените на някои от основните храни
Понижения са отчетени при олиото и при двата вида пилешко месо

Намаляват цените на дребно на част от шестте основни хранителни продукти – захар, олио, брашно, яйца, агнешко месо и пилешко месо. Това сочат данните от последния анализ на Министерството на земеделието и храните (МЗХ), проследяващ движението на търговските стойности на храните в страната през периода 7-14 ноември 2012 г. Средните цени на продуктите са изчислени като средноаритметична стойност от цените им в големите търговски вериги (ГТВ) и в другите търговски обекти (ДТО).

Спад е отчетен в цената на олиото – със стотинка за литър. С толкова е поевтиняло и замразеното пиле спрямо седмицата 31 октомври – 7 ноември 2012 г., а понижението при охладеното пиле е с цели 5 стотинки за килограм.

Запазват се нивата на търговските стойности на кристалната захар, на брашното и на двата вида яйца – M и L.

При агнешкото месо също са отбелязани промени в средните за страната цени – спад при плешката и увеличение при бута. Те обаче се дължи на факта, че през различните изследвани седмици е постъпила информация за цените на храните от различни области. Без промяна е средната стойност на цялото агне.

Захар

Бялата кристална захар на дребно се е задържала на цената си от миналата седмица – 2,27 лв./кг средно за страната.

Продуктът поскъпва леко в малките магазини в страната, като най-същественият скок на регионално ниво е измерен в ДТО в Бургас – с 10 стотинки или с 4,3%. В големите търговски вериги в областта пък е отчетен най-същественият ценови спад на захарта – с 5 стотинки. Като цяло търговската стойност на продукт е останала стабилна в големите вериги в страната.

Олио

Рафинираното слънчогледово олио е поевтиняло с 1 стотинка през изследваната седмица (7-14 ноември). В периода то се е продавало на дребно средно за 3,20 лв./л.

На средната за страната търговска стойност са повлияли основно ценовите промени, регистрирани в ГТВ в отделните области. Отчетени са няколко спада с по минимум 3 стотинки, като най-сериозният е този със 7,4% или с 25 стотинки, измерен в хипермаркетите в Разград. Регистрирани са шест поскъпвания, концентрирани главно в ДТО в регионите – в размер на 5-6 стотинки за литър.

Олиото продължава да струва значително повече в малките магазини спрямо големите – маржът между средната му цена в ДТО и в ГТВ през седмицата е бил в размер на цели 16 стотинки.

Брашно

Средната за страната цена на брашното тип 500 на дребно се е запазила на нивото си от предходния проучван период – 1,12 лв./кг.

В част от проучваните региони се е наблюдавало раздвижване, предимно в ДТО. Най-много цената на продукта се е повишила в малките магазини в областите Бургас, Сливен и Ямбол – с 5,4% или с 6 стотинки за килограм. Най-много е спаднала в ГТВ в София – с 5 стотинки. Интересно е, че в другите търговски обекти в столицата брашното е поскъпнало – също с 5 стотинки.

Яйца

И тази седмица средните търговски стойности на дребно на двата размера яйца (M и L) са останали без промяна спрямо предходния изследван интервал. Големите яйца са стрували 31 ст./бр., а малките – по 28 ст.

Цените на яйцата са останали сравнително стабилни и на областно ниво. Отбелязани са промени общо в осем региона, като те са в рамките на 1-2 стотинки.

Агнешко месо

Средната стойност на цялото агне отново е останала на ниво 13,14 лв./кг през седмицата 7-14 ноември. Регистрирани са ценови изменения обаче при другите две разфасовки на агнешкото месо – плешка и бут.

Цената на дребно на агнешката плешка се е понижила със 7 стотинки до 13,54 лв./кг, а тази на бута се е увеличила с 23 стотинки до 14,25 лв./кг на седмична база. Няма обаче промени в отделните изследвани региони – просто през двете поредни проучвани седмици за анализа на МЗХ са постъпили данни от различни области, което се е отразило на средноаритметичните стойности на продуктите.

Пилешко месо

През последния изследван интервал (7-14 ноември) е отчетен спад в цените и на двата вида проучвано пилешко месо – замразено и охладено пиле. Съответно намаленията са с 1 стотинка до 4,80 лв./кг и с 5 стотинки до 5,27 лв./кг

Пиле – замразено

В сравнение с предходните периоди през тази седмица промените в цената на замразеното пиле по региони са сравнително малко. Най-същественото намаление е това с 21 стотинки в малките магазини в Кюстендил, а най-сериозното поскъпване – с 31 стотинки в Благоевград, също в ДТО.

Пиле – прясно, охладено

Поевтиняването на прясното пиле средно за страната се дължи основно на ценовите понижения на продукта в големите вериги. В различните области те варират с от 5 до 43 стотинки, като най-сериозният спад е отчетен в Кюстендил и е в размер на 8%. Търговската стойност на охладеното пиле е намаляла и в малките магазини в някои региони.

Отбелязани са и няколко повишения. Най-отчетливото е това с 15 стотинки – в големите супермаркети в Хасково.

Със спада на средната цена на прясното пиле в ГТВ още повече нарасна маржът спрямо тази в ДТО – до цели 23 стотинки (продуктът все още е значително по-скъп в малките магазини, отколкото в големите вериги).

Още по темата
Водещи
Всички материали
Най-четени
Aкценти