Селското ни стопанство с ръст от 22% за една година
12.12.2012 | 17:19
Селското ни стопанство с ръст от 22% за една година
Кабинетът одобри Годишния доклад за състоянието и развитието на земеделието

В рамките на днешното си заседание Министерският съвет (МС) прие Годишния доклад за състоянието и развитието на земеделието Аграрен доклад 2012. Това съобщиха от правителствената пресслужба.

В документа е направен обстоен анализ на състоянието и развитието на земеделието през миналата година и са представени прогнози за следващата. Анализирани са икономическите показатели за селското стопанство и производствените резултати в растениевъдството, животновъдството, лозарството и винопроизводството. Отчетени са дейности в областта на растителната защита, ветеринарното дело, безопасността на храните, селекцията и репродукцията, научната и съветническа дейност в земеделието. Освен това са представени данни за подпомагането на земеделските производители със средства от европейските земеделски фондове и от националния бюджет. Анализирана е външната търговия с аграрни стоки. Представена е и информация за развитието на горското стопанство и рибарството.

Ето някои общи положения в Аграрния доклад, синтезирани от пресслужбата на МС:

През 2011 г. брутната добавена стойност, създадена в отрасъл „Селско, горско и рибно стопанство”, е отбелязала ръст от 22% спрямо предходната година в номинално изражение до 3 637 млн. лв. по текущи цени. Общата стойност на брутната продукция от отрасъл „Селско стопанство” за 2011 г. възлиза на 8 667,5 млн. лв. по текущи цени на производител – с 15% повече спрямо 2010 г.. Отчетено е увеличение както при продукцията от растениевъдството, така и при тази от животновъдството.

Износът на селскостопански стоки в рамките на изминалата 2011 г. се е увеличил с 31,9% на годишна база. Вносът пък е нараснал с 24,4 пункта. В резултат, традиционно  положителното търговско салдо  в аграрната търговия на страната е отбелязало ръст от 52,2% спрямо предходната година, като надхвърля 1,4 млрд. долара.

В доклада се посочва, че предоставяната публична финансова подкрепа е допринесла за стабилизирането и развитието на отрасъла. По схемите  за директни плащания за кампания `2011 са оторизирани плащания в размер на 996,3 млн. лв. (общо от европейските земеделски фондове и от националния бюджет). От тях 723,2 млн. лв. са по схемата за единно плащане на площ, 89,6 млн. лв. – от национални доплащания на площ, 111 млн. лв. – по схемите за национални доплащания и специфично подпомагане за животновъдство, и 72,1 млн. лв. – от национални доплащания за тютюн.

503,7 млн. лева е размерът на изплатените средства по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) през 2011 г. Общо изплатените средства за периода 2008-2011 г. достигат 2,04 млрд. лв. (вкл. 335 млн. лв. за гаранционен фонд), което представлява 32% от бюджета на Програмата.

В Аграрния доклад са представени целите на политиката в аграрния отрасъл и действията за тяхното постигане през 2013 г. Като важен приоритет в дейността си през годината Министерството на земеделието и храните (МЗХ) посочва отстояването на интересите на българското земеделие при определянето на окончателните параметри на Общата селскостопанска политика на Европейския съюз след 2013 г. и подготовка за нейното прилагане.

Още по темата
Водещи
Всички материали
Най-четени
Aкценти