Стопанската конюнктура се стабилизира през март
29.03.2019 | 15:05
econ.bg
Стопанската конюнктура се стабилизира през март
Общият показател на бизнес климата в страната през март запазва приблизително нивото си от предходния месец

През март стопанската конюнктура в България стабилизира приблизително на нивото от февруари, като се наблюдава подобрение единствено в търговията на дребно, показват резултати от последно проучване на Националния статистически институт (НСИ).

Общият показател на бизнес климата в страната през март запазва приблизително нивото си от предходния месец. Индексът обаче остава далеч под своя многогодишен връх от май 2018 година, когато съответният показател достигна най-високо ниво от 2008 година.

Индексът, определящ бизнес климата в промишлеността, също остава близо до равнището от февруари, когато обаче се понижи с 2,3 пункта. Последната анкета на НСИ регистрира намаление на осигуреността на производството с поръчки, което е съпроводено и с по-неблагоприятни очаквания за дейността на промишлените предприятия през следващите три месеца.

Основните фактори, затрудняващи развитието на този отрасъл, продължават да бъдат свързани с несигурната икономическа среда и с недостига на работна сила, като през текущия месец се наблюдава засилване на негативното им въздействие.

По отношение на продажните цени в промишлеността, очакванията на мениджърите са за запазване на тяхното равнище без промяна през следващите три месеца.

През март 2019 година показателят "бизнес климат в строителството" също запазва нивото оси от февруари, когато се повиши с 1,3 пункта, като очакванията на строителните предприемачи както за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца, така и за дейността им през следващите три месеца, остават оптимистични. По отношение на заетите в браншна прогнозите на предприемачите са в посока на тяхно увеличение.

И през настоящия месец несигурната икономическа среда, недостигът на работна сила и конкуренцията в бранша остават най-сериозните пречки за дейността на строителните предприятия.

По отношение на продажните цени в строителството, очакванията на мениджърите в сектора са за запазване на тяхното равнище през следващите три месеца.

Съставният показател "бизнес климат в търговията на дребно" пък нараства през март с 2,6 пункта след стабилизация през предходните два месеца, като подобрението се дължи главно на по-оптимистичните очаквания на търговците на дребно за бизнес състоянието на техните предприятия през следващите шест месец. Подобряват се и прогнозите на анкетираните предприемачи относно обема на продажбите през следващите три месеца.

Основната пречка, затрудняваща развитието на този отрасъл, остава конкуренцията в бранша, следвана от недостатъчното търсене и от несигурната икономическа среда.

Относно продажните цени в отрасъла, търговците на дребно предвиждат запазване на тяхното равнище през следващите три месеца.

В същото време съставният показател "бизнес климат в сектора на услугите" запазва приблизително равнището си от февруари, когато нарасна с 3,4пункта. Оценките на мениджърите относно настоящото търсене на услуги обаче са по-резервиран, като и очакванията им за следващите три месеца се изместват към по-умерени.

Конкуренцията в бранша, следвана от несигурната икономическа среда остават като основни пречки, затрудняващи в най-голяма степен бизнеса в сферата на услугите, отчита НСИ.

Относно продажните цени мениджърите в сектора на услугите предвиждат известно увеличение, макар че преобладаващите очаквания са за запазване на тяхното равнище през следващите три месеца.

Проучването на НСИ продължава да отчита стабилно представяне на общия бизнес климат в страната през първото тримесечие на настоящата година, като той продължава да се задържа трайно над неговото дългосрочно осреднено ниво.

Резултатите от последното проучване на НСИ обаче изглеждат в сериозно противоречие с оповестените в четвъртък резултати от аналогично проучване на Европейската комисия, които показаха влошаване през настоящия месец на общото икономическо доверие в целия ЕС и в частност в България до най-ниско ниво от март 2016-а година насам в резултат на солиден спад на инвеститорските нагласи в промишлената сфера, в строителството и в сферата на услугите при подобрение единствено в търговията на дребно.

Водещи
Всички материали
Най-четени
Aкценти