Депутатите гласуваха електронна платформа за възлагане на обществени поръчки
04.10.2018 | 13:30
econ.bg
Депутатите гласуваха електронна платформа за възлагане на обществени поръчки
Изменят се разпоредбите, които уреждат допустимостта на замяна или включване на подизпълнител при изпълнение на договор за обществена поръчка

Народните представители обсъждат въвеждането на електронна платформа за възлагане на обществени поръчки с промените на второ четене в Закона за обществените поръчки. Изменят се разпоредбите, които уреждат допустимостта на замяна или включване на подизпълнител при изпълнение на договор за обществена поръчка. Предвидена е санкция за неправомерна замяна на изпълнител или подизпълнител, като така се цели дисциплиниращ ефект спрямо страните по договора.

Платформата осигурява възможност за подготовка и публикуване на решения, обявления и документация за обществени поръчки. Подготовка и получаване на запитвания и предоставяне на разяснения. Тя ще бъде общодостъпна и съвместима с най-разпространените пазарни продукти. Депутатите от БСП предложиха документите да се съхраняват за неопределен период от време. Пенчо Милков прогнозира: “Ако се ограничи срокът тригодишен, това означава, че след този срок за нови пет години хората ще трябва да подават искания, за да достигнат до документите. След това тези документи няма да бъдат достъпни. Аз предлагам по същия начин, както е в Търговския регистър, подадените в електронната платформа документи да се съхраняват безсрочно“. 

Данаил Кирилов от ГЕРБ е съгласен принципно с позицията, но заяви, че за момента реалностите не може да предложат техническо решение: “Към настоящия момент това е максимално възможното“. 

С окончателното гласуване на промените в Закона за обществените поръчки започна днес работата на депутатите. Измененията предвиждат договорите с подизпълнители по обществени поръчки да бъдат публични. В програмата на депутатите е и продължението на второто четене на новия Закон за спорта. 

Възложителите на обществени поръчки задължително ще публикуват договорите за подизпълнение и всички анекси към контрактите, предвиждат промените в Закона, а  цялата информация за т.нар. "малки поръчки" – събиране на оферти с обява, ще трябва да се публикуват в Регистъра за обществени поръчки. С цел по-голяма прозрачност е предвидено поетапно въвеждане на електронна платформа за възлагане на обществени поръчки в страната.

В обсъждането на Законопроекта за младежта и спорта днес се очаква депутатите да подкрепят възможността за отдаване под наем на спортни обекти и съоръжения общинска или държавна собственост за срок до 30 години. Този срок ще важи само за спортен клуб, федерация или обединен спортен клуб, регистриран като юридическо лице с нестопанска цел за общественополезна дейност. Депутатите ще регламентират финансирането с публични средства да могат да получават само федерации, които имат не по-малко от 20 членове.

Водещи
Всички материали
Най-четени
Aкценти