Депутатите приеха промените в Закона за социалните услуги
07.03.2019 | 15:35
econ.bg
Депутатите приеха промените в Закона за социалните услуги
Със закона за социалните услуги за първи път се създава законов ред за предоставяне на асистентска подкрепа за възрастните хора, които не могат да се самообслужват, както и за хора с увреждания, които не ползват такава подкрепа по друг закон

Депутатите приеха окончателно промените в Закона за социалните услуги. С измененията общините се задължават да предоставят безплатни асистентски услуги за хора без доходи. Останалите ще заплащат 10, 20 или 50 % от таксата. Размерът ще зависи от индивидуална преценка на всеки случай, която ще се прави от общинските служители.

Със закона за социалните услуги за първи път се създава законов ред за предоставяне на асистентска подкрепа за възрастните хора, които не могат да се самообслужват, както и за хора с увреждания, които не ползват такава подкрепа по друг закон.

Облекчава се достъпът чрез премахване на издаване на заповеди за настаняване и направления за използването на услуги.

Дава се правото на избор на лицата сами да избират доставчика на услугата, като се въвеждат правила в зависимост от това дали услугата е на общинско или областно ниво.

Насочването от дирекция "Социално подпомагане" се запазва само за  лица в кризисна ситуация, лица, поставени под запрещение и когато се използва услугата, предназначена за лица от цялата страна.

Ще се създаде и агенцията за качеството на социалните услуги, като изпълнителна агенция към министъра на труда и социалната политика. Тя ще може да извършва и проверки на място при необходимост от установяване на обстоятелства, посочени от частния доставчик при лицензирането или от община при създаването на услуга.

Водещи
Всички материали
Най-четени
Aкценти