До 10 хил. лв. ще се дават на бизнеса за достъпна работна среда на хора с увреждания
07.06.2019 | 17:15
econ.bg
До 10 хил. лв. ще се дават на бизнеса за достъпна работна среда на хора с увреждания
Работодателите могат да получат до 10 хил. лв., за да приспособят едно работно място за човек с трайни увреждания в трудоспособна възраст

Работодателите могат да получат до 10 хил. лв., за да приспособят едно работно място за човек с трайни увреждания в трудоспособна възраст. Това е заложено в промени, заложени в Националната програма за заетост на хората с увреждания, съобщава пресцентърът на Министерството на труда и социалната политика.

Същата сума може да бъде отпусната и за оборудване на всяко ново работно място съобразно заболяването на работника, става известно от съобщението. Новите стимули са одобрени от Националния съвет за хората с увреждания.

Кандидатите ще подават предложенията си до Агенцията за хора с увреждания. Получилите финансиране трябва да запазят заетостта на наетите хора за не по-малко от 36 месеца след сключването на договор за предоставяне на средствата. По програмата ще се отпуска и ресурс за квалификация и преквалификация, както и за обучение за професионално и служебно развитие на хора с увреждания. За тази цел работодателите ще могат да получат до 200 лв. за един работник.

На заседанието на Националния съвет за хората с увреждания, което се проведе в четвъртък, бяха разгледани още няколко проекта на нормативни актове, чиято цел е насърчаването на заетостта на хората с увреждания. Сред тях са Методика за финансиране на проекти за започване и развитие на самостоятелна стопанска дейност на хората с увреждания, Методика за финансиране на целеви проекти на специализирани предприятия и кооперации на хората с увреждания, Методика за финансиране на проекти за рехабилитация и интеграция на хората с увреждания и Методика за финансиране на проекти за изграждане на достъпна архитектурна среда за хората с увреждания на културни, исторически, спортни обекти.

В края на миналата година депутатите въведоха квоти за хора с увреждания в предприятията. Работодатели с 50 до 99 работници ще са длъжни да назначат поне един човек с увреждане, а компаниите с над 100 работници - 2% от списъчния състав. Ще има обаче и изключения - за работодателите, възпрепятствани от специфични фактори. Това предвиждат текстове от Закона за хората с увреждания, които днес парламентът одобри окончателно на второ четене.

Работодатели, които не изпълнят работните квоти, всеки месец дължат компенсационна вноска в размер на 30% от минималната работна заплата за всяко незаето работно място за човек с увреждане. Те ще трябва да назначат лицата с увреждания в 3-месечен срок, след като са били уведомени за задължението си по закона.

Водещи
Всички материали
Най-четени
Aкценти