Еврокомисията предлага забрана на нелоялни търговски практики
12.04.2018 | 12:40
econ.bg
Еврокомисията предлага забрана на нелоялни търговски практики
Нелоялните търговски практики, които ще бъдат забранени, са: забавени плащания за нетрайни продукти, анулиране на поръчки в последния момент, едностранни промени по договори или промени с обратна сила и др.

Европейската комисия предложи днес мерки срещу нелоялните търговски практики по веригата за предлагане на храни, предаде пресслужбата на институцията.

Действията са насочени срещу най-вредните нелоялни търговски практики, а целта им е да се осигури на земеделските стопани и на малките и средните предприятия по-голяма сигурност, за да не се налага прекалено често да се справят с рискове, които почти или изобщо не зависят от тях. Освен това предложението включва разпоредби за ефективно прилагане, като националните органи могат да налагат санкции при нарушения.

По-малките оператори във веригата за предлагане на храни, сред които са и земеделските стопани, не са защитени от нелоялните търговски практики на партньорите по веригата преди тях. Нерядко те нямат възможности за договаряне, нито друг начин да предлагат продуктите си на потребителите, отбелязва Еврокомисията.

Нелоялните търговски практики, които ще бъдат забранени, са: забавени плащания за нетрайни продукти, анулиране на поръчки в последния момент, едностранни промени по договори или промени с обратна сила и принуждаване на доставчика да плаща за похабени продукти.

Други практики ще бъдат допустими само ако са включени в предварително споразумение между страните при ясни и недвусмислени условия: когато купувач връща на доставчика непродадени хранителни продукти; когато купувач принуждава доставчика да плати такса, за да сключи или да не изгуби договор за доставка на хранителни продукти; когато доставчик плаща за рекламата или за пускането на пазара на хранителни продукти, продавани от купувача.

Според предложението държавите членки трябва да определят публичен орган, който да отговаря за прилагането на новите правила. При доказано нарушение отговорният орган ще бъде компетентен да налага пропорционална и възпираща санкция. Той ще може да започва разследвания по своя собствена инициатива или след подадена жалба. В тези случаи страните, които подават жалба, ще могат да изискат поверителност и анонимност, за да защитят позицията си спрямо търговския си партньор.

Предложението на Еврокомисията е за директива и ще бъде представено на Европейския парламент и Съвета на ЕС, където са представени правителствата на държавите членки.

Водещи
Всички материали
Най-четени
Aкценти