Комисията за конкуренция ще проучва банковия пазар
07.03.2018 | 16:25
econ.bg
Комисията за конкуренция ще проучва банковия пазар
Припомня се, че секторен анализ на конкурентната среда при банкирането е е правен за периода 2006 - първото полугодие на 2008 г.

Комисията за защита на конкуренцията ще направи проучване на банковия сектор в страната, се разбира от съобщение на антимонополния орган.

Оттам посочват, че във връзка с наблюдавания процес на консолидация в банковия сектор и измененията в нормативната уредба комисията внимателно наблюдава конкурентната среда на този пазар и следи публично достъпните факти и обстоятелства, имащи отношение към Закона за защита на конкуренцията.

Припомня се, че секторен анализ на конкурентната среда при банкирането е е правен за периода 2006 - първото полугодие на 2008 г. Събраната към момента информация обаче пораждала необходимост от ново, по-задълбочено изследване на конкуренцията при предлагането на банкови услуги. То трябва да анализира настоящите пазарни процеси и идентифицира евентуални допълнителни мерки, които да допринесат за правилното и ефективно функциониране на конкурентната пазарна среда.

За целта комисията ще изиска актуална информация от компетентните държавни органи и съответните браншови организации.

"Социално-икономическата значимост на този сектор изисква детайлно и отговорно проучване, поради което КЗК призовава обществеността за активно съдействие при предоставянето на всякаква информация и данни във връзка с настоящото производство", съобщава комисията. Не се разбира какво конкретно очаква тя от обществеността, докато проучва банковия пазар.

 

Водещи
Всички материали
Най-четени
Aкценти