МААЕ: "Росенергоатом" спазва световните стандарти за ядрена безопасност
29.11.2018 | 12:40
econ.bg
МААЕ: "Росенергоатом" спазва световните стандарти за ядрена безопасност
Екип от експерти на Международната агенция по атомна енергия (МААЕ) потвърди, че „Росенергоатом“ се придържа към принципите за ядрена безопасност и използва добри практики, които могат да бъдат от полза за световната атомна общност

Екип от експерти на Международната агенция по атомна енергия (МААЕ) потвърди, че „Концерн Росенергоатом“ (част от „Росатом“) се придържа към принципите за ядрена безопасност и използва добри практики, които могат да бъдат от полза за световната атомна общност. 

Генералният директор на „Концерн Росенергоатом“ Андрей Петров заяви: „Провелата се мисия ОСАРТ в „Концерн Росенергоатом“ се превърна не само в поредната стъпка към усъвършенстване на работата в нашата компания, но и в уникална възможност за пръв път цялата компания да получи независима оценка от МААЕ. До момента МААЕ е провела само две корпоративни мисии ОСАРТ – в чешката CEZ и във френската EDF. Изпълнението на препоръките на мисията, ще ни помогне и занапред да повишаваме нивото на експлоатационна безопасност на АЕЦ, а добрите ни практики ще допринасят за повишаване на нивото на безопасност в целия свят“. 

Мисия ОСАРТ (Operating Sаfety Review Team) на МААЕ се проведе в „Росенергоатом“ между 11-27 ноември 2018 г. 

„От гледна точка на МААЕ тази мисия премина много успешно. Експертите достигнаха до извода, че в „Росенергоатом“ всичко работи много добре. Всяка организация се стреми към подобрения, но това, което видях тук е истинска отдаденост към принципите за безопасност. Специално ще отбележа, че открихме много добри практики в областта на комуникациите и на поръчките, които се използват в Концерна. Те ще бъдат полезни за ядрената общност и ще позволят да се повиши ядрената безопасност не само на ниво конкретна държава, но и в световен мащаб“, заяви ръководителят на екипа от експерти на МААЕ Питър Тарен.

14-членната мисия включваше експерти от Германия, Китай, Канада, ЮАР, Словения, Великобритания, Франция, Япония, Чехия, Словакия и Иран.  

Тя бе проведена в централата на „Росенергоатом“ и в три филиала на Концерна – Балаковската АЕЦ, Колската АЕЦ и Смоленската АЕЦ. Експертите се концентрираха в  9 направления: корпоративно управление, независим ядрен надзор, човешки ресурси, комуникации, техническо обслужване и ремонт, техническа поддръжка, опит при експлоатацията, поръчки, управление на авариите и противоаварийна готовност.

Проведени бяха интервюта с персонала от администрацията и от централите, наблюдавани бяха съвещанията им, анализирани документите, свързани с  оценяването и комуникацията със заинтересованите страни.

Специално внимание бе отделено на ефективността на използваните политики за безопасност, отношението на персонала към работата и способността му да я изпълнява, методите за поддръжка, мотивацията и контрола, използвани от ръководството, както и състоянието на обектите и съоръженията на АЕЦ.

Експертите на МААЕ дадоха своите препоръки в шест области: корпоративно управление, независим ядрен надзор, ремонти, опит при експлоатацията, противоаварийна готовност и поръчки.

Екипът от МААЕ предаде проекта на отчета на ръководството на „Росенергоатом“ за коментари. Окончателният доклад ще бъде изпратен на руското правителство до 3 месеца. Отчетите на мисиите на МААЕ са обществено достъпни. 

Водещи
Всички материали
Най-четени
Aкценти