Покана за финансиране на малкия и средния бизнес в граничните региони на България и Гърция
21.03.2019 | 15:35
econ.bg
Покана за финансиране на малкия и средния бизнес в граничните региони на България и Гърция
За ресурса вече е обявена петата покана за набиране на проектни предложения в рамките на приоритетна ос 1 "Конкурентен и иновативен трансграничен регион" на програмата

Започна процедурата за набиране на проектни предложения за развитие на малките и средните предприятия в граничния регион между България и Гърция. 10 млн. евро е размерът на инвестицията, която ще бъде отпусната по Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция - България 2014-2020 г.

За ресурса вече е обявена петата покана за набиране на проектни предложения в рамките на приоритетна ос 1 "Конкурентен и иновативен трансграничен регион" на програмата. Тя има за цел да повиши конкурентоспособността на малките и средните предприятия, като стимулира растежа на нови и съществуващи фирми чрез разширяване на икономическата им дейност до нови пазари и продукти.

30 на сто от общия бюджет на поканата, който възлиза на 10 млн. евро, ще бъдат насочени към новосъздадени малки и средни предприятия (МСП). Допустими за участие са само малки и средни предприятия, регистрирани в допустимия по програмата регион (за България в областите Благоевград, Смолян, Кърджали и Хасково), в т.ч. клонове, като за България същите следва да са регистрирани като самостоятелни юридически лица. Публични (държавни, общински и др. дружества) не са допустими кандидати.

Проектните идеи за съвместни бизнес инициативи от трансграничния регион на България и Гърция може да се подават по електронен път чрез Информационната система за държавни помощи на Гърция SAMIS.

Крайният срок за подаване на проектните предложения е 15.00 часа на 10.05.2019 г.

Повече информация за допустимите дейности и изискванията за кандидатстване можете да намерите на интернет страницата на европейските структурни и инвестиционни фондове.

Водещи
Всички материали
Най-четени
Aкценти