Приходната агенция премахна книгата за дневните отчети на касовите апарати
09.07.2019 | 15:55
econ.bg
Приходната агенция премахна книгата за дневните отчети на касовите апарати
Отпечатаните отчети могат да продължат да се съхраняват в книгата за дневните финансови отчети на фискалното устройство за 2019 г., която може да се използва и като регистър за ползваните касови бележки от кочан

Книгата за дневните финансови отчети, която се води към всеки касов апарат, вече не е нужна. От Националната агенция за приходите (НАП) съобщиха, че промените важат от 2 юли, като задължението остава само за бензиностанциите, използващи електронни системи с фискална памет (ЕСФП).

За търговците, за които отпада това задължение, е предвидено при работа с касови бележки от кочан да водят специален регистър за тях, в който да вписват началния и крайния номер на издадените касови бележки за деня и общия оборот, изчислен въз основа на всички тях, както и текст, указващ причината за работа с бележките от кочан. Регистърът трябва да се съхранява в търговския обект. Също така е предвидено да отпадне и задължението за отпечатване на дневни финансови отчети от фискалните устройства, като това облекчение не се отнася за лицата, използващи ЕСФП.

Отпечатаните отчети могат да продължат да се съхраняват в книгата за дневните финансови отчети на фискалното устройство за 2019 г., която може да се използва и като регистър за ползваните касови бележки от кочан.

С последните промени в наредбата е въведено изискване всяко фискално устройство, включително вградено в автомат на самообслужване, да генерира автоматично пълен дневен финансов отчет с нулиране и запис във фискалната памет за всеки 24 часа, през който в устройството са регистрирани продажби.

От НАП напомнят, че е регламентирано задължението за производителите и вносителите на фискални устройства в срок до 30 октомври 2019 г. да представят за функционално изпитване касови апарати с коригирана версия на фърмуера, осигуряваща изпълнение на изискването за автоматично генериране на дневен финансов отчет.

До привеждане на въведените в експлоатация фискални устройства в съответствие с новите изисквания, но не по-късно от 31 март 2020 г., задължените лица са длъжни да отпечатват дневен финансов отчет с нулиране и запис във фискалната памет и в КЛЕН за всеки 24 часа, през които в устройството са регистрирани продажби.

Водещи
Всички материали
Най-четени
Aкценти