Столична община се включва в проект за овластяване на местните общности
09.05.2019 | 11:55
econ.bg
Столична община се включва в проект за овластяване на местните общности
София ще почерпи опит от европейската мрежа Com.Unity.Lab за справяне с градската бедност и социално изключване

Столична община се включва в европейска мрежа за обмен на добри практики Com.Unity.Lab. Проектът търси решения за справяне с градската бедност и социално изключване чрез овластяване на местните общности. Това обявиха вчера представителите на Столична община в лицето на общинското предприятие „Софпроект - ОГП”, Дирекция „Интеграция на хора с увреждания, програми и проекти” и Дирекция „Европейски програми и проекти" на откриващата среща по проекта. В отворената дискусия към събитието участие взеха представители на институции, образователния сектор, медии и неправителствени организации.

„Com.Unity.Lab предлага една по-различна перспектива към темата за социалното изключване, която да допълни и развие вече съществуващи  политики по отношение на образование, жилища и труд. Проектът цели създаването на условия за овластяване на гражданите, живеещи в по-трудни социални условия, така че те самите да имат възможност да предприемат действия и да станат част от промяната”, сподели Любо Георгиев, директор на ОП  „Софпроект - ОГП“ и ръководител на проекта.

В проекта участват осем европейски града: Лисабон (Португалия), Бари (Италия), Олборг (Дания), София (България), Острава (Чехия), Люблин (Полша), Хага (Холандия) и Лил (Франция). Водещият партньор е община Лисабон, която споделя своите добри практики от Стратегията си за местно развитие за приоритетни територии на интервенция, натрупани в рамките на повече от десет години.

Екипът на Com.Unity.Lab в София ще съсредоточи работата си върху прилагането на два от ключовите инструменти, успешно приложени от лисабонската община, а именно: картиране на приоритетни зони за въздействие и създаване на местни  работни групи от заинтересовани страни.

Com.Unity.Lab e финансиран по Програма за междурегионално сътрудничество на Европейския съюз URBACT III, която цели изграждане и развитие на мрежи между европейските градове, с цел насърчаване на устойчиво градско развитие.

Водещи
Всички материали
Най-четени
Aкценти