Дебитните и кредитните карти вече са неизменна част от живота на българите
12.01.2012 | 10:23
Дебитните и кредитните карти вече са неизменна част от живота на българите
Габриел Гита, мениджър "Бизнес развитие" за Централна и Източна Европа, MasterCard Europe

Специално за Econ.bg

С богат опит в сферата на системите за разплащане и услугите за обработване на картови транзакции, Габриел Гита се присъединява към MasterCard Europe преди 4 години на поста Мениджър "Бизнес развитие" за региона на Централна и Източна Европа. Като отговаря за нови и иновативни продукти и услуги, Габриел Гита работи в сфери като електронната търговия, безконтактните плащания, паричните трансфери и др. В работата си в MasterCard Europe в офиса в Букурещ той отговаря за няколко държави, сред които България, Румъния и Сърбия.

 

Г-н Гита, какъв е профилът на българския картодържател и с какво се отличава той в сравнение с европейския?

Габриел Гита:

Българите демонстрират разбиране и са позитивно настроени по отношение на картовите разплащания. Тенденциите, очертани от MasterIndex*, показват, че дебитните и кредитните карти са вече неизменна част от начина на живот на българите и че те използват своите карти все по-често дори и за ежедневни рутинни плащания. Важна тенденция също така е, че с лансирането на първата технология за безконтактни плащания MasterCard PayPass в България, се наблюдава увеличение на броя на българите, които плащат с карта сметки под 50 лв.

Какъв процент от българите използват своите карти за онлайн плащания? Използват ли активно картодържателите България този вид услуга?

Габриел Гита:

Българските картодържатели продължават да използват интернет много активно като няма разлика между съотношението на употребата на интернет от страна на двата пола (82%). В допълнение, най-активни в сравнение с другите региони, са потребителите от София (86%). Не е изненадващо, че процентът на използващите интернет на ежедневна база е най-нисък сред по-възрастните хора, в сравнение с най-младите картодържатели, със средна честота на използване на интернет от 27.1 пъти седмично. В групата на тези, които пазаруват или извършват разплащания онлайн няколко пъти седмично, доминират транзакциите към местни и в по-малка степен към международни онлайн търговци.

От април 2011 година нашите карти Maestro станаха универсално платежно средство, което се приема от всички уебсайтове, маркирани с MasterCard’s Secure Code и тъй като картата Maestro е широко разпространена в България, много повече българи ще имат възможността да пазаруват онлайн.

Какво е отношението на българските картодържатели към различните методи на плащане и какво е поведението им при плащане с карта?

Габриел Гита:

България регистрира обещаващо развитие по отношение на своята дигитална култура, като 80% от картодържателите в страната използват интернет ежедневно, а 33% от тях пазаруват или плащат онлайн. Най-активните картодържатели, които използват интернет и извършват електронни плащания, са тези на възраст между 35-44 години (42%), следвани от хората между 25-34 и 18-24 години (36% за всяка от двете групи) и българите между 45-64 години (22%).

За какво най-вече се използват електронни плащания в България и има ли разлика в предпочитанията на българите и другите европейци например? Каква е разликата в предпочитанията на по-младите и по-възрастните платци? За какво предпочитат да дават парите си по-младите и по-възрастните хора?

Габриел Гита:

По отношение на най-предпочитаните стоки за пазаруване в интернет, дрехите и обувките са непобедимите лидери като 47% от картодържатели посочват това. Книгите и самолетните билети са съответно на второ и трето място по популярност онлайн покупки. В групата на картодържателите, които използват интернет и често поръчват книги, има значително по-малко млади хора (18-24 години) в сравнение с тези на възраст между 45-64 години (3% с/у 17%). Напълно обратната тенденция се наблюдава по отношение на дрехите и обувките, където младото население е най-активно с 46% с/у 21% за хората между 45-64 години.

В какви граници варират плащанията с карти от страна на българите и чужденците?

Габриел Гита:

Българските картодържатели използват все повече своите карти за ежедневни разплащания. Това е едно от заключенията на MasterIndex Bulgaria - през 2011 българите са разширили използването на карти, като средната сума, плащана с дебитна карта, е 100,9 лв и 213,7 лв с кредитна карта в сравнение със 135,9 лв за дебитна и 240,56 лв за кредитна карта през 2010 година. Междувременно, средното използване на дебитни и кредитни карти се е увеличило.

Какви са основните страхове на картодържателите по отношение на електронните плащания? Как може да се гарантира тяхната сигурност?

Габриел Гита:

Заплаха може да се появи, когато картодържателят всъщност не осъзнава, че картата е неговият портфейл и че трябва да я пази по начина, по който пази своите лични вещи, т.е. да не я оставя без надзор или да е невнимателен със своя PIN код.
Като пример за иновациите, целящи предоставяне на най-висока степен на защита за интернет пазаруващите, бих подчертал, че MasterCard непрестанно въвежда и засилва своите мерки за сигурност по отношение на всички аспекти на плащането с карта. Например, ако на страницата има знак MasterCard Secure Code, това гарантира сигурността на търговците. В допълнение, има няколко практически съвета, които картодържателите могат да използват, за да се защитят от измами, когато пазаруват онлайн. Освен да проверят репутацията на търговеца, преди да въведат каквато и да е лична информация, трябва да се уверят, че страницата е маркирана с MasterCard Secure Code, както и че разполага с изображение на катинар в ъгъла на уеб браузъра, което означава, че купувачът може да въведе данни при конфиденциален режим. Също така е добре да се знае, че за да гарантират сигурността на чувствителната информация, много интернет страници използват https протокол, където "s" означава "сигурен” и по този начин картодържателите могат да проверят дали уеб адресът започва с https:// вместо с http://.

Както споменах по-рано, с развитието на технологиите, извършването на злоупотреби с карти става все по-трудно. Нашата цел е да сведем шансовете за възможен пробив в сигурността на картата до минимум, като за тази цел проучваме най-новите технологии, за да подобрим инструментите си за засичане и защита и едновременно с това разработваме нови - като чип технологията.

Онлайн плащанията към различни точки по света стават все по-популярни – какви са последните тенденции по отношение на този тип плащания и имате ли нови технологии в областта?

Габриел Гита:

Тази година картите Maestro станаха универсално платежно средство, с което картодържателите могат да плащат също така и онлайн. Тъй като картите Maestro са широко разпространени в България, вярваме, че това допълнително ще помогне за развитието на електронната търговия в страната. Онлайн транзакциите все повече се превръщат в мобилни. MasterCard участва в редица проекти в световен мащаб с фокус върху мобилните плащания, превръщайки картовите плащания в още по-удобни. Друг вид е картата с дисплей, която се използва, за да гарантира сигурността на електронни транзакции по един много по-удобен за потребителя начин.

*МasterIndex е проучване, което MasterCard извършва всяка година сред активни картодържатели - представителна извадка за градското население на възраст от 18 до 64 години.

Водещи
Всички материали
Най-четени
Aкценти