Калибровани Стомани АД
Адрес: гр.Ямбол , ул.Безмерско шосе 4
телефон: +359/ 89/835 21 71
e-mail: marketing@kalibrovani.com
уебсайт: http://www.geogroup.org/kalibrovani-stomani/index.php?l=bg
Повече информация може да видите в пълната версия на сайта.
Категории