Мария Филипова от Комисията по хазарта е кандидатът за шеф на Инвестиционния надзор
26.03.2019 | 14:40
econ.bg
Мария Филипова от Комисията по хазарта е кандидатът за шеф на Инвестиционния надзор
Кандидатът за инвестиционния надзор е с над 10 години опит в правната сфера

Мария Филипова ще бъде предложена от председателя на Комисия за финансов надзор за заместник - председател на ресор "Надзор на инвестиционната дейност", съобщи електронното издание ИНСМАРКЕТ. Мария Филипова е магистър от Университета за национално и световно стопанство в София, специалност "Право" с множество следдипломни квалификации и специализации в областта на банковото дело и финансите. Кандидатът за инвестиционния надзор е с над 10 години опит в правната сфера – предпоставка да притежава широки познания и опит в анализирането, проучването и предприемането на дейности относно новоприети регулации, оптимизиране на съществуващи закони и подобряване на административните процедури.

Професионалната си експертиза развива в различни организации като Държавна комисия по хазарта, Агенция по вписванията, Агенция за приватизация и следправатизационен контрол и др. Работила е и в Министерство на правосъдието, където е била част от екипа, който изготвя и подготвя внасянето в Министерски съвет на проект за нов Наказателен кодекс. В дирекция "Правна" на Министерство на финансите e участвала в изготвяне на становища по правни въпроси в областта на публичните финанси и в изготвяне на проекти на актове свързани със съставянето, изпълнението и отчитането на държавния бюджет.

В последната година Мария Филипова е председател на Държавната комисия по хазарта, осъществяваща държавния надзор върху хазарта. По време на председателството си в Комисията Мария Филипова осъществява контрол върху цялостната дейност по организиране на хазартните игри, както и върху дейностите по производство, внос, разпространение и сервиз на игрално оборудване, ръководи, координира и контролира изпълнението на функциите на администрацията.

В предложението от председателя на КФН Бойко Атанасов се казва, че като председател на Държавна комисия по хазарта Мария Филипова е основен и успешен представител на Комисията в контактите ѝ с други органи и организации, включително на международно ниво, който е успял да изгради имиджа на ръководената от нея институция по най-добрия начин.

Водещи
Всички материали
Най-четени
Aкценти