БНБ очаква да се забави кредитирането, докато ЕЦБ преглежда активите на банките
21.11.2018 | 10:10
econ.bg
БНБ очаква да се забави кредитирането, докато ЕЦБ преглежда активите на банките
Невъзможността на банките да прехвърлят нарастването на лихвите по пасивите към активите в балансите би намалила допълнително и без това свития вече нетен лихвен марж. Досега банките успяваха частично да компенсират това чрез по-висок дял на приходите от

Невъзможността на банките да прехвърлят нарастването на лихвите по пасивите към активите в балансите би намалила допълнително и без това свития вече нетен лихвен марж. Досега банките успяваха частично да компенсират това чрез по-висок дял на приходите от такси и комисиони. Тази възможност обаче вече се изчерпва, а освен това на европейско ниво се налагат и регулаторни тавани за размера на банковите такси и комисиони.

Друг ограничителен фактор за увеличаване на приходите на банките от такси и комисиони е повишената конкуренция в сферата на платежните услуги вследствие въвеждането на новата европейска директива за платежните услуги. Това означава, че банковата система ще навлезе в нов лихвен цикъл, при който лихвеният риск ще се превърне в кредитен, ще има влошаване на качеството на кредитите и съответно ще се наложи заделянето на по-големи провизии. Това от своя страна ще доведе до по-ниска печалба за банковата система.

Това посочва подуправителят на БНБ Калин Христов в словото си пред конференцията "Банките и бизнесът", цитиран от пресцентъра на централната банка.

Той посочва и че се очаква забавяне на кредитирането в периода, в който Европейската централна банка ще направи преглед на активите на няколко финансови институции в България. За него повече четете тук.

За тази прогноза Христов се позовава на историческите данни, наблюдавани в еврозоната през 2014 г. при оценката на банките, а също и в България при прегледа на активите през 2016 г. Това забавяне се дължи на няколко фактора – въздържане от поемането на нов кредитен риск, намален капацитет за администриране на кредитната дейност поради ангажирането на човешки ресурси с процеса на прегледа в банките, както и изваждането на кредитни портфейли от балансите.

За разлика от 2016 г., когато БНБ подложи всички банки у нас на преглед на активите и стрес тест, сега оценката ще бъде извършена само на няколко банки. При равни други условия, допускайки, че това ще засегне кредитния процес в съответните банки, това означава създаване на относителни предимства за банките извън процеса, посочва още Калин Христов.

Водещи
Всички материали
Най-четени
Aкценти