Българите увеличават разходите си за развлечения, пътувания и комуникации
15.11.2018 | 15:00
econ.bg
Българите увеличават разходите си за развлечения, пътувания и комуникации
Разходите на домакинствата растат по-бързо от доходите, а в абсолютни суми харченето е било по-голямо по всички пера, се вижда от данните

През третото тримесечие българските семейства са отделяли по-голям дял от бюджетите си за пътувания и телефонни разговори, както и за културни прояви и развлечения спрямо същия период на миналата година. Значително се увеличава разходът по тези пера и в парично изражение - съответно с близо 15 и 20 на сто. Това сочат данните на Националния статистически институт за домакинските бюджети.

В общия бюджет се свива делът на разходите за поддръжка на жилището и сметките за ток, парно и вода, по-малък дял от парите са отивали и за алкохол и цигари.

Разходите на домакинствата растат по-бързо от доходите, а в абсолютни суми харченето е било по-голямо по всички пера, се вижда от данните.

Сумите, които средно човек е отделял за задоволяване на потребностите си между юли и септември се увеличават:

- За храна и напитки през 2017 г. са били похарчени 416 лв., а година по-късно - 457 лв. (+ 9.8%).

- Увеличението на парите, дадени за алкохол и цигари е с 4.4% - от 58 на 60 лв.

- За вода, електроенергия, отопление, обзавеждане и поддържане на дома сумите нарастват от 245 на 250 лв. (с 1.9%).

- Разходите за здравеопазване се увеличават от 66 на 73 лв. (с 10.2%).

- За транспорт и съобщения на човек се падат средно 178 лв. при 155 лв. преди година (+14.6%).

- За свободно време, културен отдих и образование са отделени 104 лв. при 87 лв. през третото тримесечие на 2017 г. (+ 19.8%).

- Внесените данъци и социални осигуровки нарастват от 165 на 187 лв. (с 13.3%).

Средният доход на член на домакинство е 1541 лв. общо за трите месеца, а увеличението за година е със 7.7% Общият разход на човек е 1 518 лв. и се увеличава с 9.8%.

В структурата на доходите с най-висок относителен дял е работна заплата (55.2%), следван от доходите от пенсии (27.3%) и от самостоятелна заетост (7.7%). Спрямо третото тримесечие на 2017 г. относителният дял на дохода от работна заплата се увеличава с 0.8 процентни пункта, а този от пенсии - с 1.4 процентни пункта. Делът на дохода от самостоятелна заетост остава без промяна, информира НСИ.

Водещи
Всички материали
Най-четени
Aкценти