Оптимизмът на потребителите се повишава през април
09.05.2018 | 12:20
econ.bg
Оптимизмът на потребителите се повишава през април
Общата оценка на потребителите за развитието на икономическата ситуация в страната през последните дванадесет месеца е леко влошена, отбелязват статистиците, докато очакванията им за следващите дванадесет месеца се подобряват

През април 2018 г. доверието на българските потребители нараства, очакванията им за развитието на икономиката и на собственото им финансово състояние през следващите 12 месеца е оптимистично, те не очакват повишаване на безработицата и планират покупка на предмети с дълготрайна употреба, съобщи Националният статистически институт. Показателят, измерващ доверието, се повишава с 1.8 пункта спрямо нивото си от януари като в градовете увеличението е с 1.0 пункта, а в селата - с 4.1 пункта.

Общата оценка на потребителите за развитието на икономическата ситуация в страната през последните дванадесет месеца е леко влошена, отбелязват статистиците, докато очакванията им за следващите дванадесет месеца се подобряват.

И в градовете, и в селата хората оценяват оптимистично финансовото състояние на домакинствата си през последните 12 месеца, макар че в селата нагласата сега е по-негативна, отколкото през януари. за следващата една година очакванията са позитивни и така показателят се увеличава с 1.6 пункта.

Потребителите остават на мнението, че през последните дванадесет месеца има покачване на потребителските цени, но с по-слабо темпо спрямо оценките, регистрирани през януари. Официалните данни за инфлацията са 2.2% за март спрямо същия месец на 2017 г., и 1.8% през януари. Данните за април ще бъдат обявени на 15 май.

Ифлационните им очаквания за следващите дванадесет месеца са по-слабо изразени, коментират статистиците.

Потребителите очакват, че равнището на безработицата през следващите 12 месеца ще се запази или леко ще намалее като балансовият показател се понижава с 4.2 пункта и достига най-ниската си стойност от юли 2001 г. досега. Последните данни на НСИ за безработицата са за последното тримесечие на 2017 г., когато са отчетени 5.6%.

На фона на банковата статистика за повишение на депозитите и кредитите на домакинствата (към март) в последната анкета на НСИ по-голямата част от потребителите продължават да оценяват икономическата ситуация в страната като неблагоприятна за спестяване, въпреки че техният относителен дял намалява в сравнение с предходното наблюдение. Анкетата отчита леко увеличение на плановете на потребителите да купуват предмети за дълготрайна употреба, като жителите на градовете планират подобн ипокупки през следващите 12 месеца.

Водещи
Всички материали
Най-четени
Aкценти