Парламентът обсъжда отлагането на дълговете за вероизповеданията
28.03.2019 | 09:20
econ.bg
Парламентът обсъжда отлагането на дълговете за вероизповеданията
Промените в Закона за вероизповеданията, които предвиждат еднократно разсрочване на задълженията в срок до 10 години ще бъдат обсъдени на второ четене от Народното събрание

Промените в Закона за вероизповеданията, които предвиждат еднократно разсрочване на задълженията в срок до 10 години ще бъдат обсъдени на второ четене от Народното събрание.

Разсрочването ще стане по модела на търговските дружества. Такава процедура е разписана в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, но тя се отнася за стопански субекти и няма как да се приложи за вероизповедание. Ще бъдат фиксирани и всички основни условия. За срока за отсрочване ще тече и лихва. Ще се изисква и предварително обезпечение в размера на главницата и лихвата до крайния срок за отсрочване.

Вносителите заявяват, че промените не са опрощаване на задължения, а отсрочка, с която ще се даде възможност за спиране на всички производства, които в момента са изискуеми към част от вероизповеданията и заплатите на духовниците ще могат да бъдат изплащани. Ще се изисква и предварително обезпечение в размера на главницата и лихвата до крайния срок на отсрочване.

НАП ще е оторизирана да следи начина, по който се изпълнява цялата процедура.

Депутатите ще обсъдят на първо четене и промените в Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество. Предлага се лицата, заемащи висши публични длъжности, с изключение на тези, задължени по закона за съдебната власт, в декларацията си за имущество и интереси да бъдат увеличени, както и да се увеличи определеният праг за декларираните доходи извън тези за заеманата длъжност, получени през предходната календарна година, от 1000 на над 5 хил. лева.

 

Водещи
Всички материали
Най-четени
Aкценти