Счетоводните, правните и информационните услуги с най-голям ръст на оборотите
23.05.2019 | 15:55
econ.bg
Счетоводните, правните и информационните услуги с най-голям ръст на оборотите
Юридическите и счетоводните услуги и дейностите в областта на информационните технологии бележат двуцифрени ръстове на оборотите както на тримесечна, така и на годишна база, сочат данните на Националния статистически институт

Юридическите и счетоводните услуги и дейностите в областта на информационните технологии бележат двуцифрени ръстове на оборотите както на тримесечна, така и на годишна база, сочат данните на Националния статистически институт. Спад има в пощенските услуги и издателската дейност.

По предварителни данни през първото тримесечие на 2019 г. общият индекс на оборота за сектор "Транспорт, складиране и пощи", изчислен от сезонно изгладени данни, се увеличава с 6.3% спрямо четвъртото тримесечие на 2018 година. Най-значителен ръст се наблюдава при "Воден транспорт" - с 12.3%, и "Складиране и обработка на товари, спомагателни дейности в транспорта" - с 9.0%. Намаление е регистрирано само при "Пощенски и куриерски услуги" - с 0.4%.

В сектор "Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; Далекосъобщения" индексът нараства със 7.5% спрямо четвъртото тримесечие на 2018 година. Увеличение е регистрирано при повечето дейности, като то е най-голямо при "Дейности в областта на информационните технологии" - с 12.6%. Понижение е отчетено при "Производство на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика" (2.9%) и "Издателска дейност" (1.1%).

При "Други бизнес услуги" най-съществен ръст спрямо предходното тримесечие се наблюдава при "Юридически дейности; Счетоводни и одиторски дейности, данъчни консултации; Консултантски дейности в областта на управлението" - с 34.0%, и "Други професионални дейности" - с 15.9%, докато при "Дейности по почистване" е регистрирано намаление с 0.8%.

През първото тримесечие на 2019 г. общият индекс на календарно изгладените данни на оборота в сектор "Транспорт, складиране и пощи" нараства с 10.6% в сравнение със същото тримесечие на 2018 година. Най-значимо увеличение е отчетено при "Складиране и обработка на товари, спомагателни дейности в транспорта" - с 16.9%. Намаление се наблюдава при "Воден транспорт" (3.7%) и "Пощенски и куриерски услуги" (2.4%).

Общият индекс на оборота за сектор "Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; Далекосъобщения", изчислен от календарно изгладени данни, е с 15.2% по-висок през първото тримесечие на 2019 г. в сравнение със същия период на предходната. Най-голям е ръстът при "Дейности в областта на информационните технологии" - с 20.6%. Понижение е регистрирано при "Издателска дейност" (13.9%) и "Производство на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика" (9.7%).

При "Други бизнес услуги" ръст спрямо първото тримесечие на 2018 г. е отчетен при повечето дейности, като той е най-голям при "Административни офис дейности и друго спомагателно обслужване на стопанската дейност" - с 33.9%, и "Юридически дейности; Счетоводни и одиторски дейности, данъчни консултации; Консултантски дейности в областта на управлението" - с 27.0%. При "Дейности по наемане и предоставяне на работна сила" и "Дейности по почистване" е регистрирано намаление, съответно с 4.5 и 3.4%.

Водещи
Всички материали
Най-четени
Aкценти