Автоморгите разпарчетосват коли незаконно
02.09.2013 | 10:25
Автоморгите разпарчетосват коли незаконно
Повечето автоморги и сервизи не отговарят на никакви екоизисквания, алармират от БАР

Масова практика e автоморгите у нас да нямат разрешение за разкомплектоване на излезли от употреба автомобили. За това алармират от Българската асоциация по рециклиране (БАР).  

Автоморгите приемат колите цели и без нужните разрешения и правила демонтират двигатели, скоростни кутии, акумулатори и т.н. В повечето случаи фирмите не разполагат със съответните системи за източване на течности от колите и правят това на площадката, на която работят, а най-често тя няма необходимото защитно покритие. Маслата, акумулаторите и въздушните възглавници на колите са опасни отпадъци, с чиято неправилна употреба се причинява замърсяване на околната среда и се подлага на риск човешкото здраве, отбелязват от БАР.

Многобройни са и случаите, когато под табелите за автоморги се крият незаконни пунктове за изкупуване на скрап, които работят без разрешително, не водят документация и  не издават финансови документи. 

Тези фирми не влагат пари в мерки за опазване на околната среда, същевременно предлагат по-висока цена за изкупуване на акумулатори. Те ги изкупуват без киселина, като в тези случаи тя също се източва безконтролно. Не са редки и случаите, когато автомобилите се пресоват, без преди това от тях да се отделят различните видове вредни елементи и така те постъпват в заводите за преработка на метали, обясняват от асоциацията по рециклиране. 

При последната проверка под ръководството на сектор „Престъпления, свързани с МПС" в Главна дирекция „Национална полиция” са съставени  над 140 акта от РИОСВ, НАП и Инспекцията  по труда. Констатираните нарушения  основно са за извършване на дейност с опасни отпадъци и химикали без съответните разрешителни, нарушения на установените правила за противопожарна безопасност и други. 

Аналогичен е случаят и с автосервизите на територията на страната. Повечето от тях са без  договори с лицензирани фирми за предаване на отработени масла, стари автомобилни гуми и други образувани от дейността отпадъци. По закон те трябва да събират изгорелите масла в специални варели, но в действителност повечето от автосервизите използват моторното масло за отопление. При изгарянето се отделят вещества, които замърсяват въздуха и причиняват онкологични заболявания.  

Друга престъпна схема  в автосервизите е свалянето на катализаторите с обяснението, че са запушени. След това те биват продавани на добра цена на фирми, които изкупуват стоката, като на тяхно място се слагат резонантни тръби, които струват доста по-евтино, но не са ефективни за опазването на околната среда. 

Водещи
Всички материали
Най-четени
Aкценти