БДЖ чисти ударно халета и мотриси
13.09.2011 | 12:36
БДЖ чисти ударно халета и мотриси
Обявена е обществена поръчка за период от 3 години за почистване на сградите на "БДЖ - Пътнически превози"

От началото на миналия месец ръководството на Холдинг Български държавни железници си е поставило за цел ударно да почисти производствените халета и да се освободи от ненужните части, които залежават повече от 20 години по хангарите.

На 9 август председателят на Съвета на директорите на дружеството Владимир Владимиров даде срок от 3 месеца на ръководителите на локомотивните депа в София, Пловдив и Горна Оряховица да приведат в ред работните халета. По време на журналистическа проверка в столичното локомотивно депо "Подуяние", в която взе участие и Econ.bg, беше забелязано, че по работните места на техниците цари безредие.

За да се прекрати този работен хаос, от държавния превозвач са обявили обществена поръчка за период от 3 години за почистване на сградите на "БДЖ - Пътнически превози" и за слагане на ред в пътническите вагони. Предметът на поръчката включва поддържане на канцеларии, съблекални, работилници, коридори, тоалетни и прозорци към тях.

Прогнозната стойност на обществената поръчка е за 14 000 000 милиона лева без ДДС. Гаранцията за участие е в размер на 90 000 лв. за цялата поръчка, със срок на валидност 180 дни след крайния срок за получаване на заявленията за участие.

Гаранцията за изпълнение е 3% от стойността на договора, със срок на валидност един месец след изпълнението на договора.

Заплащането за извършената услуга ще става въз основа на сключен договор, в лева, по банков път, в срок не по -кратък от 60 дни след представяне на фактура в оригинал и двустранно подписани приемно-предавателни протоколи на извършената работа за съответния месец.

Условия за получаване на спецификациите и допълнителни документи могат да бъдат получени до 16:30 часа на 17 октомври 2011 година. Цената на документацията е 20 лева. Самите оферти ще бъдат отворени на 20 октомври 2011 г. в сградата на "БДЖ - Пътнически превози" - ЕООД от 14:00 часа.

Пълния текст на обществената поръчка може да видите тук.

Водещи
Всички материали
Най-четени
Aкценти