Банкнотата от 20 лв. продължава да е най-фалшифицирана
22.12.2016 | 16:10
econ.bg
Банкнотата от 20 лв. продължава да е най-фалшифицирана
От януари до края на юни в БНБ са задържани общо 604 бр. неистински български банкноти, циркулирали в паричното обращение

а поредна година се оказва, че опитите да се фалшифицират банкноти в България, са съсредоточени основно върху купюра от 20 лв. Все пак като цяло броят на откритите неистински банкноти е малък. Това се вижда от отчета на БНБ за първото полугодие, внесен в Народното събрание.

От януари до края на юни в БНБ са задържани общо 604 бр. неистински български банкноти, циркулирали в паричното обращение. Общият брой на задържаните неистински банкноти е с незначителен дял от 0.000153% от общия брой банкноти в обращение.

Най-голям бе делът на банкнотите от 20 лв. (69.21%). Съотнесени към броя 20-левови банкноти, намиращи се в паричното обращение в края на юни 2016 г., делът на неистинските е 0.000345%.

В общия брой задържани неистински банкноти тези от 50 лв. заемат дял 17.22%, а от 10 лв. – 9.60%. Неистинските 2-, 5- и 100-левови банкноти са общо 24 бр. със съвкупен дял от 3.97% в общия брой задържани през отчетния период неистински български банкноти.

През периода са задържани 451 бр. неистински български разменни монети, като от тях 326 бр. са от 50 стотинки, 111 бр. са от 1 лев и 14 бр. – от 2 лева. Делът им от общия брой в обращение е 0.000023%.

При чуждестранната валута общо задържаните фалшиви пари са 996 бр. евро, 395 бр. долари и 266 бр. банкноти от други чуждестранни валути. Не се посочва техният номинал.

Водещи
Всички материали
Най-четени
Aкценти