Безработицата намалява и през второто тримесечие
15.08.2016 | 13:45
econ.bg
Безработицата намалява и през второто тримесечие
Коефициентът на икономическа активност за населението на възраст 15 - 64 навършени години е 69.4% и запазва стойността си както през второто тримесечие на 2015 година

Безработните са 265.6 хил., а коефициентът на безработица - 8%. В сравнение с второто тримесечие на 2015 г. броят на безработните българи намалява с 65.3 хил., а коефициентът на безработица - с 1.9. Това показват данните на Националния статистически институт (НСИ) от изследването на работната сила през второто тримесечие на 2016 г.

Пикът на безработицата беше през последното тримесечие на 2013 г. и първото на 2014 г., когато НСИ отчете съответно 439.8 хил. и 433 хил. души без препитание.

От всички безработни сега 12.9% са с висше образование, 48.9% - със средно, и 38.2% - с основно и по-ниско образование. За второто тримесечие на тази година безработицата намалява и при мъжете, и при жените, като коефициентът на безработица достига 8.8% за мъжете и 7.2% за жените. От общия брой на безработните 155.7 хил. (58.6%) са мъже и 109.9 хил. (41.4%) - жени.

Общият брой на работещите 3.03 млн. души като почти две трети от тях (1.91 млн.) работят в сектора на услугите, 29.5% в индустрията и 7.4% в горското и рибното стопанство. Според данните на НСИ коефициентът на заетост за населението на възраст 15 - 64 навършени години е 63.7%, като в сравнение със съответното тримесечие на 2015 г. се увеличава с 1.3 процентни пункта.

През второто тримесечие на 2016 г. 63.2% от работещите намират препитание в сектора на услугите, като броят им достига 1 916.3 хиляди. В индустрията са заети 893.7 хил. души, (29.5% от всички заети лица), а в селското, горското и рибното стопанство - 223.4 хиляди (7.4%).

В сравнение със същия период на 2015 г. делът на наетите в частния сектор се увеличава с 2.4%, а този на наетите в обществения сектор намалява с 3.4%, сочи изследването.

Водещи
Всички материали
Най-четени
Aкценти