България - най-бедният член на ЕС, но София изпреварва средноевропейския стандарт на живот
09.10.2017 | 10:50
От: Econ.bg
България - най-бедният член на ЕС, но София изпреварва средноевропейския стандарт на живот

България е най-бедният член на ЕС, но столицата София отново изпреварва средноевропейския стандарт на живот, пише в коментар икономистът Десислава Николова от Института за пазарна икономика (ИПИ).

Според данните на Евростат за 2015 година, които експертът взима предвид, през 2015 година брутният вътрешен продукт на човек в София е 102% от средния в ЕС стандарт по покупателна способност.

„Стандартът на покупателна способност всъщност е имагинерна валута, с една единица от която можеш да си купиш еднакво количество стоки и услуги в различните страни“, пише Николова и допълва, че това означава, че един средностатистически софиянец с доходите си може да си купи малко повече от средностатистическия гражданин на ЕС.

От данните Евростат е видно още, че на следващите места се нареждат Стара Загора и Варна, но далеч резултатите на столицата – съответно с 52% и 48% от средното за ЕС. Двата града изпреварват с малко средния резултат на България – 47% от средното за общността.

Николова припомня, че София и други години е успявала да изпревари средното за общността ниво. Това се случва за първи път през 2009 година и следствието от бума на икономиката след влизането на България в ЕС. Пикът е през 2010 година, когато БВП на софиянец е 109% от средното за общността.

Данните обаче показват един много сериозен проблем – огромната пропаст, която се отваря в стандарта на живот между отделните области на България.

„Така например, най-бедните области в България през 2006 година (в сравнителен план спрямо средното в ЕС) са на ниво 22% от средните доходи за ЕС – Видин, Силистра, Сливен и Ямбол“, пише Николова.

Икономистът посочва, че и тогава най-богатата област  е столицата с БВП/човек от населението равно на 80% от средното за Съюза. Т.е. тогава разликата между най-бедните и най-богатата област е почти 4 пъти в средните доходи, измерени в БВП на човек по стандарт на покупателна способност.

През 2015 година тази разлика вече е близо пет пъти, тъй като най-бедните области са на ниво от 23% от средното за ЕС (Силистра, Сливен и Перник), а София достига 102%. Разрастването на разликата между София и най-бедните области се отчита и през 2015 година спрямо 2014 година, когато София е на ниво 100% от ЕС-28, а най-слабо развитата област в страната (Силистра) отново е на 23%.

Като цяло през 2015 година България продължава да догонва средноевропейските нива на доходи и вече достига 47% от средното след застой на 46% през предходните 3 години. В по-дългосрочен план догонването е видимо – през 2006 г. БВП на човек в България е бил 38% от средното за ЕС, а 9 години по-късно той е с 9 пункта по-висок. Това се дължи най-вече на икономическата експанзия на София (столица) – с 22 пункта до 102%, подкрепена от ръста на област Стара Загора – с 14 пункта до 52%, област София – с 10 до 49% и областите Пловдив и Русе, които догонват с по 8 пункта за периода, до 39% и 38%, респективно.

„Колкото по-висок е икономическият растеж и повече области се включват в него, толкова и процесът на догонване ще е по-бърз и по-осезаем за по-големи части от населението“, пише в заключение Десислава Николова от ИПИ./ investor.bg

Водещи
Всички материали
Най-четени
Aкценти