Българските фирми вече ще могат да кандидатстват по европрограми онлайн
08.05.2015 | 15:30
econ.bg
Българските фирми вече ще могат да кандидатстват по европрограми онлайн
За подаването на документите ще е необходим електронен подпис

Вече има възможност за кандидатстване по европрограми изцяло онлайн. Към момента това е възможно само по оперативните програми „Развитие на човешките ресурси“ и „Иновации и конкурентоспособност“ за периода 2014 – 2020 г.

„Кандидатстването по електронен път, което сега се прилага изцяло за ОПРЧР и частично за ОПИК, надгражда вече съществуващата възможност за електронно отчитане на проектите“, обясняват от Министерски съвет (МС).

От пресцентъра на кабинета допълват още, че всяка страна в Европейския съюз (ЕС) е задължена да разработи и прилага своя информационна система за управление, изпълнение и наблюдение на оперативните програми, съфинансирани от Кохезионния и Структурните фондове на съюза. У нас това се извършва от Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС – ИСУН 2020.

Чрез нея може да се проследи всяка оперативна програма, процедура и договор за предоставяне на финансова помощ. Попълването на данните в нея се извършва пряко от потребителите. При подаване на проектните предложения информацията се попълва от кандидатите и се регистрира от системата за последваща обработка и използване. Всички документи могат да се подават с електронен подпис.

Платформата ИСУН 2020 ще съдържа и обработва данни за седемте оперативни програми от новия програмен период 2014 – 2020 г.: „Добро управление“, „Транспорт и транспортна инфраструктура“, „Региони в растеж“, „Развитие на човешките ресурси“, „Иновации и конкурентоспособност“, „Околна среда“, и „Наука и образование за интелигентен растеж“.

Системата ИСУН 2020 е достъпна в Интернет на адрес: https://eumis2020.government.bg/. 

Водещи
Всички материали
Най-четени
Aкценти