Вдигат глобите за отделяне на вредни емисии в атмосферата
06.10.2015 | 15:30
econ.bg
Вдигат глобите за отделяне на вредни емисии в атмосферата
Кметовете вече ще могат да санкционират фирми и лица за замърсяване на въздуха

Ще бъдат въведени мерки и по-високи глоби за замърсяване на въздуха. С приети на първо четене от парламента промени в Закона за чистотата на атмосферния въздух държавата и общините получават възможност да налагат големи санкции на фирми и лица, чиято дейност води до отделянето на вредни емисии в атмосферата. Държавата пък ще има право да наказва и общините, които не прилагат съвестно приетите мерки за намаляване на вредните емисии.

Промените в нормативния акт транспонират европейските директиви в българското законодателство. Те предвиждат актуализиране на принудителните административни мерки, на глобите и имуществените санкции. Приетите промени са в изпълнение на мерки за намаляването с 20% на административната тежест от законодателството.

Законът ще даде възможност на общинските съвети да приемат мерки за намаляване на замърсяването на въздуха, каквито до момента у нас не са прилагани и не са присъствали в общинските програми. Кметовете получават правна възможност да налагат санкции при замърсяване на въздуха.

Припомняме, че в момента тече наказателна процедура от Европейската комисия срещу България за наднормено замърсяване на въздуха с вредните емисии, която още не е преустановена.

"С приемане на промените в Закона за чистотата на атмосферния въздух се прекратява опасността от съдебна фаза на процедурата за фините прахови частици", заяви от парламентарната трибуна министърът на околната среда и водите Ивелина Василева, цитирана от „Фокус“.

Очакваните резултати от прилагането на закона са преди всичко хармонизиране на националното законодателство в съответствие с европейското чрез транспониране на изискванията на директивите, свързани със съдържание на сяра в корабните горива и като следствие - намаляване на емисиите на серни оксиди от сектора на морския транспорт, обясни тя. И допълни, че така страната изпълнява задълженията си за въвеждане на национални мерки с оглед осигуряване прилагането на регламента за флоросъдържащите парникови газове.

Създава се и законово основание за въвеждане в подзаконовите нормативни актове на норми за допустими емисии, които съответстват на заключенията за най-добри налични техники, приети с решение на ЕК и като резултат - подобрено качество на атмосферния въздух, отбеляза министърът.

"Освен това е намалена и административната тежест по отношение на изискването за подаване на различна по вид информация, предприети са и допълнителни мерки за намаляване на замърсяване тона въздуха от страна на общинските власти и прекратяване на опасността от процедурата за нарушение срещу България за наднормено съдържание на фини прахови частици и те да преминат в съдебна фаза”, изтъкна Василева.

В мотивите си тя посочи още, че общинските съвети ще имат право на въвеждане на допълнителни мерки срещу замърсяване на въздуха.

"Към момента е налице положителна тенденция за намаляване на броя на превишенията на средноденонощната норма и средногодишната им концентрация в атмосферния въздух. С оглед запазване на тенденцията се осигуряват средства и по Оперативна програма "Околна среда" за подпомагане на общините за реализация на конкретни мерки от техните общински програми”, каза екоминистърът от парламентарната трибуна.

Източник: iNews.bg

Водещи
Всички материали
Най-четени
Aкценти