Въвеждат се нови изисквания за пакетирането на фуражи с ГМО
28.11.2012 | 18:04
Въвеждат се нови изисквания за пакетирането на фуражи с ГМО
Операторите трябва да предоставят информация на купувачите от лабораторни анализи за съдържание на ГМО

Въведени са допълнителни изисквания към операторите във фуражния сектор, които предлагат на пазара фуражи, съдържащи или състоящи се от генно модифицирани организми (ГМО), когато са в насипно състояние и не могат да бъдат етикетирани да са съпроводени задължително с придружаваща документация удостоверяваща това.

С цел завишаване на контрола е въведено изискване операторите да предоставят на купувачите резултати от лабораторни анализи за това, че фуражът съдържа или се състои от ГМО, както и уникалния код на ГМО, стобщиха от Министерството на земеделието о храните (МЗХ).

За новата разпоредба в чл. 23г в действащия Закон за фуражите, санкцията е определена в чл. 77а:

Физическо лице, което наруши разпоредба на чл. 23г  или 23д, се наказва с  глоба в размер от 10 000 до 20 000 лв., а при повторно нарушение глобата е в размер от 15 000 до 30 000 лв. Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо  лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция  в размер от 15 000 до 30 000 лв., а при  повторно нарушение санкцията  е в размер от 30 000 до 45 000 лв.

Във връзка с публикация в пресата относно подмяна на текстовете в Закона за изменение и допълнение на Закона за фуражите по отношение на етикетирането и нарушаване на европейското законодателство, публикуваната информация не съответства на приетите текстове, се казва също в съобщението на МЗХ. 

Не се правят изменения и допълнение на чл. 23 в в действащия Закон за фуражите, който визира етикетирането на предлаганите на пазара фуражи, съдържащи, състоящи се или произведени от ГМО.

 

Още по темата
Водещи
Всички материали
Най-четени
Aкценти