Въвежда се строг контрол върху техническите прегледи
28.10.2009 | 16:20
Въвежда се строг контрол върху техническите прегледи
Предвижда се персонализиране на отговорностите на служителите в центровете, извършващи технически прегледи. Там ще се монтират и видеокамери

"Публична тайна е, че голям процент от прегледите за техническа изправност на автомобилите в България са фиктивни. Често автомобилът не стига до пунктовете, въпреки че това документално е отразено". Това каза и.д. изпълнителен директор на ИА "Автомобилна администрация" Любомир Христов при демонстрираните днес нови системи за контрол на техническите прегледи.

Нововъведенията са част от предстоящите промени в Закона за движението по пътищата, съобщава пресцентърът на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията (МТИТС).

Econ.bg съобщи още преди около месец, че предстои да се въведат 3 нива на отговорност при техническите прегледи. Тогава в специално интервю зам.-министърът на транспорта Камен Кичев съобщи в аванс, че персонална отговорност ще носят собственикът на центъра за технически преглед, ръководителят на дейността и техническият специалист.

Към момента прегледът се извършва от комисия от трима членове, чиито функции не са регламентирани. Лицата преглеждат едно и също нещо едновременно и съответно носят колективна отговорност или безотговорност.

Имайки предвид европейския опит в тази посока МТИТС предвижда да се премахне комисията и да се вмени отговорност на едно единствено лице - техническия специалист, който ще извършва целия преглед и ще носи отговорност за заключенията по отношение на техническата изправност на автомобила. Ръководителят на дейността ще отговаря за това, че техническото лице е проверил автомобила, идентифицирал е превозното средство, отразил е документално всички изискуеми данни - платен пътен данък, различните задължителни застраховки, които трябва да бъдат платени от собствениците на автомобили.

Задължение на собственика ще бъде да оборудва пункта със система за видеонаблюдение, чрез която ще се заснемат самият преглед и офисът на ръководителя на дейността с цел да се гарантира реалното извършване на прегледа и последващия контрол.

Друга новост е отнемането на разрешителното за извършване на периодични прегледи на организации, които са издали документ, удостоверяващ техническата изправност на автомобила, без да бъде извършен самият преглед.

Към момента разрешението се отнема при установяване на две еднакви по вид нарушения с влезли в сила наказателни постановления.

 

 

Водещи
Всички материали
Най-четени
Aкценти