Възможности за подпомагане на малките земеделски стопанства
15.10.2009 | 12:19
Възможности за подпомагане на малките земеделски стопанства
Земеделските стопани до 60 год. възраст имат право на 1500 евро годишна помощ

Предвидената по мярка 141 финансова помощ в размер на над 282 млн. лв. до 2013 г., е насочена към малките земеделски стопанства, те могат да бъдат подпомагани в продължение на 5 години с по 1500 евро.  

Едно от условията за допустимост по мярката 141 е кандидатстващите да са регистрирани по Закона за подпомагане на земеделските производители минимум един месец преди датата на кандидатстване. Задължително условие е да отглеждат най-малко два типа земеделски култури или поне един тип земеделска култура и един вид животни. Стопанствата трябва да са собственост или да са наети от физически лица на възраст до 60 години.

Нито една от отглежданите земеделски култури не трябва да надвишава 85% от общия икономически размер на стопанството. По мярката могат да кандидатстват земеделски производители, чиито стопанства са между 1 и 4 ИЕ.  Кандидатстващите също така трябва да поемат ангажимент за завършване на съответен курс на обучение.   

В случай, че земеделският производител не успее да реализира заплануваните дейности, той няма да получи следващите плащания за четвъртата и петата година, но и няма да е необходимо да връща обратно получаваната в продължение на три години финансова помощ.

Резултатът от прилагането на мярката ще бъде по-добрата пазарна ориентация на тези стопанства и подобряването като цяло на икономиката в селските райони.

Повече информация по темата тук.

Водещи
Всички материали
Най-четени
Aкценти