Външният дълг на държавата се е свил през ноември с 95.6 млн. евро
29.01.2019 | 16:40
econ.bg
Външният дълг на държавата се е свил през ноември с 95.6 млн. евро
Общият брутен външен дълг на България обаче нараства с близо 400 млн. евро

В края на ноември 2018 година брутният външен дълг на България (частен и държавен) е в размер на 33,797 млрд. евро (61,2% от прогнозния БВП), като се повишава с 399,7 млн. евро (с 1,2%) спрямо края на 2017 година и с 601,8 млн. евро (с 1,8%) спрямо година по-рано (спрямо ноември 2017 година, когато брутният външен дълг беше в размер на 33,1952 млрд. евро).

Дългосрочните задължения през ноември са в размер на 25,4321 млрд. евро (46,1% от БВП и 75,2% от брутния външен дълг), като намаляват със 163,3 млн. евро (с 0,6%) спрямо края на предходната година и със 142,3 млн. евро (с 0,6%) спрямо ноември 2017 година.

В същото време краткосрочните задължения на България възлизат на 8,365 млрд. евро (15,2% от БВП и 24,8% от брутния външен дълг), нараствайки с 563 млн. евро (със 7,2%) спрямо края на предишната година и със 744,1 млн. евро (с 9,8%) спрямо ноември 2017 година.

Брутният външен дълг на сектор "Държавно управление" в края на ноември е в размер на 5,6236 млрд. евро (10,2% от БВП), намалявайки спрямо края на предишната година с 95,6 млн. евро (спад с 1,7%) и със 134,3 млн. евро (с 2,3%) спрямо ноември 2017 година.

През ноември 2018 г. външните задължения на банките в нашата страна възлизат на 4,8119 млрд. евро (8,7% от БВП), като се повишават с 533,2 млн. евро (с 12,5%) спрямо края на предходната година и със 708,3 млн. евро (със 17,3%) спрямо ноември 2017 година.

През първите единадесет месеца на изминалата година са извършени плащания по обслужването на брутния външен дълг за 4,9433 млрд. евро (9% от БВП) спрямо плащания за 5,5401 млрд. евро (10,7% от БВП) за периода януари – ноември 2017 година, отчита БНБ.

Нетният външен дълг в края на ноември 2018-а е отрицателен и в размер на 3,6127 млрд. евро, като намалява с 2,546 млрд. евро спрямо края на предходната година. Това понижение на нетния външен дълг се дължи на по-голямото увеличение на брутните външни активи (с 2,9456 млрд. евро, или с 8,5%) в сравнение с нарастването на брутния външен дълг (с 399,7 млн. евро, или с 1,2%). Спрямо година по-рано нетният външен дълг през ноември се понижава с 2,7018 млрд. евро. Трябва да се има предвид, че брутните външни активи включват резервните активи на БНБ, активите на банките в чужбина и депозитите на нефинансовия сектор зад граница. 

Водещи
Всички материали
Най-четени
Aкценти