В края на годината бизнес климатът леко се подобрява
28.12.2012 | 12:38
В края на годината бизнес климатът леко се подобрява
Мениджърите от почти всички сектори на икономиката не очакват промяна в цените

През декември 2012 г. общият показател на бизнес климата се покачва с 0.7 пункта спрямо равнището си от предходния месец, което се дължи на подобрената стопанска конюнктура в строителството и в търговията на дребно, отбелязват от Националния статистически институт (НСИ).

Припомняме, че през ноември бизнес климатът също леко се подобри спрямо октомври - 0,9 пункта.

По данни от бизнес анкетите на НСИ съставният показател „бизнес климат в промишлеността” запазва приблизително нивото си от ноември. Анкетата регистрира известен оптимизъм у мениджърите относно настоящото бизнес състояние на предприятията и настоящата производствена дейност, но очакванията им за следващите три месеца са по-умерени.

Основните фактори, ограничаващи развитието на бизнеса в отрасъла, са несигурната икономическа среда и недостатъчното търсене от страната, посочени съответно от 55.2 и 42.8% от промишлените предприятия.

По отношение на продажните цени очакванията са за запазване на тяхното равнище през следващите три месеца.

Що се отнася до сектора на строителството, през декември съставният показател „бизнес климат в строителството” се покачва с 3.6 пункта главно поради по-оптимистичните очаквания на строителните предприемачи за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца. По отношение на броя на клиентите със закъснения в плащането обаче оценките са в посока на увеличение.

Отново несигурната икономическа среда остава факторът, затрудняващ  в най-голяма степен дейността в отрасъла, като последната анкета отчита и засилване на негативното влияние на факторите „финансови проблеми” и „конкуренция в бранша”.

Очакванията на по-голямата част от строителните предприемачи са продажните цени да останат без промяна през следващите три месеца.

Същевременно съставният показател „бизнес климат в търговията на дребно” нараства с 6.4 пункта спрямо предходния месец, което се дължи на подобрените оценки и очаквания на мениджърите за бизнес състоянието на предприятията. По отношение на продажбите и поръчките към доставчиците през следващите три месеца обаче очакванията на търговците на дребно са по-резервирани.

Основните фактори, затрудняващи дейността на предприятията, и тук са несигурната икономическа среда, конкуренцията в бранша и недостатъчното търсене.

По отношение на продажните цени мениджърите не предвиждат увеличение през следващите три месеца.

През декември съставният показател „бизнес климат в сектора на услугите” се понижава с 5.9 пункта. Влошени са както оценките, така и очакванията на мениджърите за бизнес състоянието на предприятията. По-неблагоприятни са и прогнозите им относно търсенето на услуги през следващите три месеца.

Несигурната икономическа среда очаквано и тук най-сериозният фактор, затрудняващ  дейността в сектора, следвана от конкуренцията в бранша и недостатъчното търсене. Същевременно през последния месец се увеличава и негативното влияние на фактора „слабости в икономическото законодателство” (с 6.3 пункта).

Относно продажните цени в сектора на услугите анкетата регистрира известни очаквания за увеличение през следващите три месеца.

*Документът на НСИ може да видите в прикачения файл.

Още по темата
Водещи
Всички материали
Най-четени
Aкценти