В периода юли-септември икономиката расте с 0.5%
14.11.2018 | 13:00
econ.bg
В периода юли-септември икономиката расте с 0.5%
Според експресните оценки на НСИ за третото тримесечие на 2018 г. БВП в номинално изражение достига 29 млрд. лв. Реализираната добавена стойност през третото тримесечие е 25 млрд. лeвa

През третото тримесечие на 2018 г. брутният вътрешен продукт (БВП) нараства с 3% спрямо съответното тримесечие на предходната година и с 0.5% спрямо второто тримесечие на 2018 г. според сезонно изгладените данни. Това показват данните на Националния статистически институт (НСИ).

Според експресните оценки на НСИ за третото тримесечие на 2018 г. БВП в номинално изражение достига 29 млрд. лв. Реализираната добавена стойност през третото тримесечие е 25 млрд. лeвa.

По елементи на крайното използване най-голям дял в БВП заема крайното потребление (70.5%), което в стойностно изражение възлиза на 20.4 млрд. лв. През третото тримесечие на 2018 г. бруто капиталообразуването е 5.6 млрд. лв. и заема 19.3% относителен дял в БВП. Външнотърговското салдо е положително.

През третото тримесечие БВП по сезонно изгладени данни нараства с 3% спрямо същото тримесечие на предходната година. Брутната добавена стойност се увеличава с 2.7%.

Крайното потребление регистрира положителен икономически растеж от 6.9%. Бруто образуването на основен капитал отчита ръст от 6.2% през третото тримесечие на 2018 г. спрямо съответното тримесечие на предходната година по сезонно изгладени данни. Вносът на стоки и услуги се увеличава с 5.1%, докато износът на стоки и услуги намалява с 3.2%.

Спрямо второто тримесечие по сезонно изгладени данни БВП се увеличава с 0.5%. За същия период брутната добавена стойност нараства също с 0.5%.

Според експресните оценки на БВП по елементи на крайното използване през третото тримесечие на 2018 г. принос за регистрирания икономически растеж по сезонно изгладени данни спрямо второто тримесечие на 2018 г. има увеличението на износа на стоки и услуги - с 2.2%, и на крайното потребление - с 1.4%.

Водещи
Всички материали
Най-четени
Aкценти