Големи търговски вериги действали координирано
08.02.2011 | 13:51
Големи търговски вериги действали координирано
"Метро", "Кауфланд" "ХИТ" и други прилагали вертикални споразумения за определяне равнища на доставни цени и отстъпки

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) с определение предяви твърдение за извършено нарушение на чл. 15, ал. 1 от ЗЗК на "Метро Кеш енд Кери България" ЕООД, "Билла България" ЕООД, "Кауфланд България ЕООД енд Ко" КД, "ХИТ Хипермаркет" ЕООД, "Максима България" ЕООД и "Пикадили" АД.

Нарушението се състои в прилагане на общи механизми за координиране на търговската политика на пазара за доставка на стоки и на маркетинговата политика при осъществяването на промоции.

В хода на производството КЗК е установила, че търговските вериги непряко са обменяли чувствителна информация относно доставни цени, договорени с едни и същи доставчици, както и относно маркетинговите стратегии на конкурентите. Те са координирали  действията си като са прилагали вертикални споразумения за определяне равнища на доставни цени и отстъпки, както и на размера на таксите за достъп до търговските площи. Използвали са и механизми за координация на маркетинговата си политика при осъществяването на промоции, чрез ограничаване свободата на доставчиците.

Определението не подлежи на обжалване.

В срок от 60 дни страните имат право да предявят писмени възражения, както и да бъдат изслушани в открито заседание по реда на чл.76 от ЗЗК, става ясно от информацията на антимонополния орган.

Съгласно ЗЗК ответните страни поотделно или съвместно имат право да предложат поемането на задължения, с които да се преустанови поведението, във връзка с което е образувано производството. След обсъждане на възраженията предложенията и писмените доказателства КЗК ще се произнесе по съществото на спора.

Водещи
Всички материали
Най-четени
Aкценти