ДНСК прехвърли топката за "Златен век" на главния архитект
17.04.2019 | 14:40
econ.bg
ДНСК прехвърли топката за "Златен век" на главния архитект
В началото на месеца след среща в кабинета му премиерът Бойко Борисов обяви, че спира строителството на сградата. Малко след това ДНСК съобщи за проверка, извършена на 20 и 26 март

Както беше оповестила предварително, Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК) е издала на 15 април заповед да бъде изцяло спрян строежът на сградата "Златен век", извършван от "Артекс инженеринг" АД. Това се вижда от съобщение на сайта на ведомството. Мотивите обаче са различни от тези, които бяха оповестени на среща при премиера Бойко Борисов в началото на април, когато той нареди да се спре строежът, вместо това да направи при наличие на основания ДНСК.

Конкретните основания за спирането на строежа се виждат в текста на самата заповед. Мотивите на дирекцията са свързани не с липсата на валидно разрешение за строеж, заради което протестираха жители на квартала, а с отклонения от инвестиционния проект и самоволното им отстраняване, след като са били констатирани при проверка на дирекцията.

От заповедта се разбира, че фирмата не е искала презаверка на разрешението за строеж от главния архитект. Посочва се още, че по случая от страна на главния архитект на София Здравко Здравков не е предоставен документ, който да съдържа данни за това, че презавереното разрешение за строителство на обекта е "загубило правно действие". Това означава, че Здравков не е дал становище дали разрешението е валидно и без презаверка, което отново оставя въпроса неуточнен.

В заповедта изрично се посочва, че строежът може да продължи след като бъдат отстранени описаните в нея нарушения и след като главният архитект даде становище дали разрешението за строеж е валидно, без да бъде презаверено.

В началото на месеца след среща в кабинета му премиерът Бойко Борисов обяви, че спира строителството на сградата. Малко след това ДНСК съобщи за проверка, извършена на 20 и 26 март. Тя е констатирала отклонения от одобрения проект, свързани с монтажа на две асансьорни клетки, с ограждащите стоманобетонни стени на подземната част, обезопасяването на 15 м дълбок изкоп и др. За тях е съставен констативен акт за спиране на строителството. В него не се коментираше дали разрешителното за строеж на "Златен век" е с изтекъл срок или не. Този въпрос не е еднозначно изяснен и до днес.

В заповедта се дават указания за отстраняване на причините, довели до спиране на строежа - да се представят одобрени инвестиционни проекти за изпълнените според възложителя отвори в плочата както и допълнително изпълнената плоча.

Въпросните отвори са шахти за подземни асансьори за автомобили, за които според установеното от дирекцията има несъответствие между книжата за тях и установеното изграждане, в съседен имот пък е установен необезопасен изкоп. От връчената сега заповед се разбира, че "Артекс" е започнала на своя глава да отстранява тези нарушение без да изчака съответните указания на администрацията. Със заповедта е забранен достъпът до изкопа.

Дирекцията посочва, че заповедта, може да се обжалва, но това не спира изпълнението й.

Водещи
Всички материали
Най-четени
Aкценти