ДФ "Земеделие" обявява конкурс за съхранение на зърнени култури
17.10.2011 | 13:49
ДФ "Земеделие" обявява конкурс за съхранение на зърнени култури
Ще бъдат одобрени обекти за съхранение на пшеница, ечемик, царевица и сорго, като фондът ще финансира приемането, експедицията и складирането на културите

Публичните складове и зърнохранилища кандидатстват за съхранение на интервенционни продукти от 17 октомври до 17 ноември тази година при Разплащателната агенция към Държавен фонд "Земеделие" (ДФЗ), съобщават от фонда. Документите се подават в Централното управление на ДФЗ. Обекти за съхранение на обикновена и твърда пшеница, ечемик, царевица и сорго ще бъдат одобрени по линия на интервенционните механизми, които прилага фондът.

Заявления могат да подават фирми с лицензия за публичен склад, издадена от министъра на земеделието и храните, или с удостоверение за регистрация на зърнохранилище, издадено от Националната служба по зърното (НСЗ), с минимален капацитет от 5 000 тона, освен ако не разполага с непосредствен достъп до река, море или железопътна връзка.

Одобрените кандидати ще получат заплащане както за складирането, така и за логистиката (приемането и експедицията). Финансирането за съхранение на зърно е в размер на 1,98 лв. за тон на месец. Еднократно ще се заплаща вкарването на зърно в помещенията - по 3,72 лв. за тон., а за вкарване на зърно без физическо преместване - по 2,50 лв. за тон. Цените са без ДДС.

Средствата за съхранение покриват наемането на складовите помещения, разходите по застраховане на зърното, мерките за борба с вредителите, годишна инвентаризация и проветряване. Изплащането е за периода от деня на първото приемане до датата на действителното изтегляне.

Възнагражденията за приемане и експедиция се отнасят за реално получените или експедирани количества. Те обхващат натоварването и разтоварването на автомобилен, железопътен или морски транспорт. Разплащателната агенция ще покрива приемането на склад, физическото преместване на зърното от транспортното средство до складовото помещение, претеглянето, пробите и анализа на качествените му характеристики.

При експедиция цената на ДФ „Земеделие" покрива претеглянето на зърното, вземането на проби за анализ, както и физическото изнасяне и натоварване на зърното на първото транспортно средство.

Водещи
Всички материали
Най-четени
Aкценти