Делът на ВЕЦ в производството на ток продължава да расте и вече достига 54%
03.04.2018 | 16:40
econ.bg
Делът на ВЕЦ в производството на ток продължава да расте и вече достига 54%
Производството на електроенергия за първите три месеца на 2018 г. спада до 12 326 549 MWh, което представлява спад от 3.37%

За пореден отчетен период производството на електроенергия и потреблението попадат в отрицателната зона. Всъщност отрицателни са почти всички показатели, с изключение на износа на ток, който и този месец расте, както и участието на  водноелектрическите централи (ВЕЦ).  Това става ясно от оперативните данни за енергийния баланс на Електроенергийния системен оператор от 1 януари до 1 април тази година в сравнение със същия период на 2017 г., пише деловото издание 3e-news.net.

Производството на електроенергия за първите три месеца на 2018 г. спада до 12 326 549 MWh, което представлява спад от 3.37%. За сравнение, през посоченото време на 2017 г. то е било в обем от 12 756 199 MWh.

При потреблението на електроенергия спадът е още по-висок. Ако през първото тримесечие на миналата година то е било от порядъка на 11 836 918 MWh, то за настоящия отчетен период се понижава с 4.89 % до 11 258 246 MWh.

Затова пък износът на електроенергия расте, като от началото на годината положителната тенденция се запазва. Увеличението на износа е от порядъка на 16.21 % до 1 068 303 MWh в сравнение с 919 281 MWh година по-рано.

Както и при предишния отчетен период участието на базовите централи остава отрицателно, като спадът за първите три месеца на настоящата 2018 г. е 7.08%. За сравнение делът на базовите централи за първите три месеца на 2017 г. е бил в обем от 11 150 152 MWh, докато сега намалява до 10 361 220 MWh.

Делът на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) както и при предходния отчетен период остава в отрицателен, независимо дали става въпрос за преносната, или разпределителната мрежи. Сривът на участието на ВЕИ в преносната мрежа е от порядъка на 5.23 % до 312 881 MWh, докато през миналата година то е било 330 156 MWh. Най-голям е спадът при слънчевите централи – минус 13.16%, следван от този при биомасата – минус 7.85 % и съответно енергията от вятърни мощности намалява с 2.29%.

Много по-голям е спадът при дела на ВЕИ в разпределителната мрежа – достига нивото от минус 16.89%,  до 367 625 MWh. За сравнение, през първото тримесечие на 2017 г. делът на ВЕИ в разпределителната мрежа е бил в обем от 442 359 MWh. В частност и тук най-голям е спадът при производството на електроенергия от фотоволтаични мощности, който достига до минус 25.94 %. Производството на ток от вятърни генератори също е с високи отрицателни стойности – минус 13.81 % Производството от биомаса е положително – плюс 7.32%, но недостатъчно за прескачане на отрицателните граници.

Делът на ВЕЦ в производството на електроенергия от 1 януари до 1 април тази година продължава да се увеличава, като вече достига до 54.14% или 1 284 823 MWh. Преди седмица отчетеният ръст бе 48 %, или много грубо казано, само за седмица увеличението при участието на ВЕЦ е с шест на сто.

За сравнение с настоящото производство, през същия период на 2017 г. участието на ВЕЦ е било в обем от 833 532 MWh.

Водещи
Всички материали
Най-четени
Aкценти