Депозитите на неправителствения сектор са 77.058 млрд. лв. в края на октомври
28.11.2018 | 09:00
econ.bg
Депозитите на неправителствения сектор са 77.058 млрд. лв. в края на октомври
По данни на БНБ в края на октомври 2018 г. депозитите на неправителствения сектор са 77.058 млрд. лв. (74.6% от БВП), като годишното им увеличение е 8.4%

По данни  на Българска Народна Банка (БНБ) през октомври 2018 г. широките пари (паричния агрегат М3) се увеличават на годишна база с 9.7% при годишно нарастване от 9.2% през септември 2018 година. В края на октомври 2018 г. широките пари са 92.408 млрд. лв. (89.5% от БВП) при 91.611 млрд. лв. към септември 2018 г. (88.7% от БВП). Най-бързоликвидният им компонент - паричният агрегат М1, се увеличава през октомври 2018 г. с 14.8% на годишна база (13.5% годишен ръст през септември 2018 година).

По данни на БНБ в края на октомври 2018 г. депозитите на неправителствения сектор са 77.058 млрд. лв. (74.6% от БВП), като годишното им увеличение е 8.4% (7.7% годишно повишение през септември 2018 година). Депозитите на Нефинансови предприятия са 24.149 млрд. лв. (23.4% от БВП) в края на октомври 2018 година. В сравнение със същия месец на 2017 г. те се увеличават с 12.1% (13% годишно повишение през септември 2018 година). Депозитите на финансовите предприятия намаляват с 5.5% на годишна база през октомври 2018 година (21.7% годишно понижение през септември 2018 г.) и в края на месеца достигат 2.807 млрд. лв. (2.7% от БВП). Депозитите на Домакинства и НТООД са 50.102 млрд. лв. (48.5% от БВП) в края на октомври 2018 година. Те се увеличават със 7.5% спрямо същия месец на 2017 г. (7.3% годишно нарастване през септември 2018 година).

Нетните вътрешни активи са 55.777 млрд. лв. в края на октомври 2018 година. Те се увеличават със 7.7% спрямо същия месец на 2017 г. (7.8% годишно повишение през септември 2018 година). В края на месеца основният им компонент - вътрешният кредит, възлиза на 56.684 млрд. лв. и нараства спрямо октомври 2017 г. със 7.3% (7.2% годишно увеличение през септември 2018 година). През октомври 2018 г. вземанията от неправителствения сектор  се увеличават с 8.4%, като достигат 58.704 млрд. лв. (7.9% годишно увеличение през септември 2018 година).

В края на октомври 2018 г. кредитите за неправителствения сектор са 57.122 млрд. лв. (55.3% от БВП) при 56.705 млрд. лв. към септември 2018 г. (54.9% от БВП). През октомври 2018 г. те се увеличават на годишна база със 7.8% (7.4% годишно повишение през септември 2018 година). Изменението в размера на кредитите за неправителствения сектор е повлияно и от нетните продажби на кредити от Други парично-финансови институции (Други ПФИ), чиито обем за последните дванадесет месеца е 122.8 млн. лева. На годишна база продадените кредити от Други ПФИ са 145.6 млн. лв. (в т. ч. 21.9 млн. лв. през октомври 2018 година), а обратно изкупените кредити - 22.8 млн. лв. (през октомври 2018 г. няма обратно изкупени кредити).

Кредитите за Нефинансови предприятия нарастват с 4.8% на годишна база през октомври 2018 г. (4% годишно повишение през септември 2018 г.) и в края на месеца достигат 32.729 млрд. лв. (31.7% от БВП). Кредитите за Домакинства и НТООД са 21.616 млрд. лв. (20.9% от БВП) в края на октомври 2018 година.

Спрямо същия месец на 2017 г. те се увеличават с 10% (9.7% годишно повишение през септември 2018 година). В края на октомври 2018 г. жилищните кредити са 10.326 млрд. лв. и нарастват на годишна база с 10.2% (9.9% годишно увеличение през септември 2018 година). Потребителските кредити възлизат на 9.033 млрд. лв. и се увеличават с 15.9% спрямо октомври 2017 г. (15.4% годишно повишение през септември 2018 година). На годишна база другите кредити намаляват с 20.7% (16.9% годишно понижение през септември 2018 г.), като достигат 893.8 млн. лева.

Водещи
Всички материали
Най-четени
Aкценти